Müteahhitler sanal ortamda denetlenecek

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, özel konutların yasalara uygun olup olmadığını denetlemek için müteahhitlerin sicilini sanal ortama taşıyacak
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Yapıların denetimini sadece 19 ilde gerçekleştiren Bayındırlık Bakanlığı, doktor, muhasebeci gibi farklı mesleklerden insanların da içinde bulunduğu müteahhitlik sektörüne sanal ortamda çeki düzen vermeyi amaçlıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, özel konutların yasalara uygun olup olmadığının denetimini gerçekleştirmek için müteahhitlerin sicilini sanal ortama taşıyacak. Belediyelere bildirilen projenin dışında fazla kat çıkma, alanı genişletme gibi kanun dışı ihbarları da sanal ortamda alacak. Yasalara aykırı inşaat yapan mühendisin sayfası kapatılacak ve ruhsatı elinden alınacak.
Bayındırlık Bakanlığı, çarpık yapılaşmanın ve yasaları ihlal eden müteahhitlerin önüne geçmek için sanal ortamda gözetim ve denetim sistemini başlatmak için proje hazırladı. Bakanlık internet sitesinde oluşturacağı ‘müteahhit envanteri’ ile ruhsat sahibi müteahhitlerin dosyasını sisteme işleyecek. Hazırlanacak bu site üzerinden müteahhidin bütün işlemleri gözetim altında tutulacak, inşaatta olası bir ‘kaçak’ işlem durumunda belgesi kapatılacak. 

Sertifikasyon kriteri belirlenecek
Bu sistemin uygulanması için öncelikle Bayındırlık Bakanlığı’nın müteahhitlere vereceği ‘sertifikasyon belgesi’ kriterlerini belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda Bakanlık, sertifikasyon belgesinin kimlere, hangi şartlarda ve ne kadarlık bir süreliğine verilmesine yönelik kriterleri belirliyor. Bu kriterleri belirledikten sonra sektörde faaliyet gösteren müteahhitlere sertifikasyon belgeleri verilecek. Sertifikasyon belgesi verilen bu müteahhitlerin dosyaları Bakanlığın internet sitesinde oluşturulacak sayfaya yerleştirilecek. Bu doğrultuda, yasalara aykırı işlem yapan müteahhitin belgesi iptal edilecek. Bu arada sistem, kendi arsasında bina inşa eden kişileri ilgilendirmeyecek.