Müteahhitlerin gözü Körfez'de

Türk müteahhitleri geçen yıl en fazla işi 2,7 milyar dolarla Rusya Federasyonu'nda üstlenirken, Irak'ta 1.5 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de (BAE) 1 milyar dolarlık iş aldı.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Türk müteahhitleri geçen yıl en fazla işi 2,7 milyar dolarla Rusya Federasyonu'nda üstlenirken, Irak'ta 1.5 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de (BAE) 1 milyar dolarlık iş aldı. Alınan işler, küçük projelerden büyük ve teknoloji ağırlıklı projelere doğru ilerlerken sektör, petrol fiyatlarının yükselmesine paralel petrol zengini ülkelerde iş olanaklarındaki artışın devamını bekliyor.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'n-dan ve Türk Müteahhitler Birliği'nden alınan bilgiye göre, Umman'da 952,5 milyon dolarlık iş üstlenen Türk müteahhitleri, Libya'da da 674,8 milyon dolarlık iş üstlendi.
2005 yılında proje üstlenilen bölgeler incelendiğinde, Ortadoğu ülkelerinde 4,3 milyar dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda 3,6 milyar, Afrika ülkelerinde 949,2 milyon dolar, Türk cumhuriyetlerinde 759,5 milyon, Asya ülkelerinde 442,1 milyon, Avrupa ülkelerinde 47,9 milyon ve diğer ülkelerde de 38,2 milyon dolar olmak üzere toplam 9,3 milyar dolarlık iş alındı.
Sektörde üstlenilen işlerde endüstriyel tesisler, yol, köprü, tünel, petrokimya tesisleri ve havaalanları gibi yüksek düzeyde uzmanlaşma, proje yönetimi becerisi ve ileri teknoloji gerektiren projelerin ağırlığı artarken, konut projelerinin geçmişte birinci sıradaki ağırlığı büyük ölçüde azaldı. Geleneksel pazarlardaki faaliyetlerin yanı sıra Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerine ilgi arttı.
İş ortaklıkları arttı
Sektör, petrol fiyatlarının yükselmesi paralelinde, petrol zengini ülkelerde iş olanaklarında artma eğiliminin devam etmesini beklerken, sektörde yerli ve yabancı firmalarla konsorsiyumlara ve iş ortaklıklarına yöneliş ve beraberinde küresel düzeyde markalaşma eğilimi mevcut bulunuyor.
Yurtdışı müteahhitlik sektörü, başarının devamı için gerekli önlemlerin alınmasını isterken, Teminat Mektubu Garanti Fonu'na acilen işlerlik kazandırılmasını, yurtdışında iş yapacak müteahhitlere 'Akreditasyon Sistemi' uygulanmasını istiyor. Hükümetler arası ikili ilişkilerde Türk Bankaları tarafından verilen teminat mektuplarının anlaşmaya taraf ülkede kabul edilmesi konusuna siyasi destek verilmesini ve bu konuda ikili anlaşma metinlerine madde konulması gerektiği belirtiliyor.
İnşaat karşılığı enerji
Başta petrol ve doğalgaz gibi yüksek maliyetli enerji girdileri ithal edilen ülkelerden alınan ürünlerin karşılığında, o ülkelerde inşaat taahhüt işi üstlenilmesini sağlayacak off-set anlaşmalarına işlerlik kazandırılması da isteniyor.
Firmaların uluslararası rekabete ve özellikle AB sürecinin getireceği yoğun rekabete karşı güçlenmesini sağlayacak şirket birleşmelerini özendirici mali ve hukuki teşvikler uygulanması gerektiği de kaydediliyor. Bu arada, sektörün gereksinimleri dikkate alınarak Yurtdışı Müteahhitlik Rejimi hazırlandı ve Bakanlar Kurulu'na sunuldu.