Müzakerelere tam destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), AB ile yapılacak müzakere sürecinin her aşamasında etkin olarak yer alacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, müzakere sürecinin doğası gereği müzarekereler esnasında toplumsal destekte azalma olacağını belirterek...

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), AB ile yapılacak müzakere sürecinin her aşamasında etkin olarak yer alacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, müzakere sürecinin doğası gereği müzarekereler esnasında toplumsal destekte azalma olacağını belirterek, "TOBB, ekonomik programa verdiği desteğin benzerini, AB üyelik müzakere sürecine de verebilecektir" dedi.
TOBB ile birlik bünyesinde oluşturulan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen 'AB İletişim Projesi' kapsamında hazırlanan bir dizi seminerin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinde bundan sonra ekonomik konuların daha fazla ağırlıkta olacağını, öncekinden daha zorlu, yeni bir süreç bulunduğunu ifade etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Mevzuat aktarımı tamamlanan birçok alanda, uygulama başlamasına karşın üyelik gerçekleşmediğinden, ilave sorunlar ortaya çıkacaktır. Sonuçta da, siyasi ve toplumsal düzeyde bıkkınlık oluşacak, destek azalacaktır. Türk iş dünyası olarak, uyum sürecinin her aşamasının içinde olmak durumundayız. Zira uyum süreci, yeni kazanan ve kaybedenler yaratabilecek niteliktedir. Müzakere edilecek konuların neredeyse tamamı, kapsamı ve doğuracağı sonuçlar itibarıyla, iş dünyasını doğrudan ilgilendirmektedir. AB ile yürütülecek müzakereler sırasında kazanacak ve kaybedeceklerin tamamı, TOBB üyeleridir."
Başarının şartı şeffaflık
Müzakereler esnasında TOBB'un, talep edilecek istisnalara esas oluşturacak 'etki değerlendirme raporlarının' hazırlanmasında, sektörlerin farklı görüşlerini yakınlaştırarak, müzakerelere ortak görüş olarak yansıtma sorumluluğunu da üstlenmeye hazır olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başarılı bir müzakere sürecinin vazgeçilmez önşartının, şeffaf, katılımcı ve temsil gücü yüksek bir yapının oluşturulması olduğunu kaydetti.
Hazırlık olmazsa sonu hüsran
İyi bir altyapı, kapsamlı ön hazırlık ve geniş temele oturtulan müzakerelerin kısa sürede başarıyla tamamlanabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, aksi halde, yetersiz bir hazırlıkla başlatılan müzakerelerin süresinin tahmin edilenden çok daha uzun bir döneme yayılabileceğini vurguladı.
Müzakere süreci uzadıkça da geçici olarak kapatılan her dosyanın tekrar açılması ve yeniden görüşülmesini gündeme getireceğini belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu arada müzakere ekiplerinde değişiklikler de olacağından dosyaların takibinin güçleşeceğini söyledi.