'Nereden buldun'a alternatif aranıyor

Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde mevzuat yetersizliği nedeniyle denetim elemanlarının 'gelir ya da harcamanın kaynağını' araştıramaması üzerine, yeni bir vergi güvenlik sistemi kurulması için harekete geçti.

ANKARA - Maliye Bakanlığı, vergi incelemelerinde mevzuat yetersizliği nedeniyle denetim elemanlarının 'gelir ya da harcamanın kaynağını' araştıramaması üzerine, yeni bir vergi güvenlik sistemi kurulması için harekete geçti.
Denetim birimleri, incelemelerde, şu an tek enstrüman olan Veri Ambarı'nın bir süre sonra çok yetersiz kalacağını savundu. Denetim birimleri, bu konudaki sıkıntılarını Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a iletti. Bakan Unakıtan ise, Vergi Konseyi'nden 'Nereden buldun uygulamasından farklı, Türkiye'nin şartlarına uyan, sermayeyi ve dürüst mükellefi ürkütmeyecek' yeni bir vergi güvenlik sistemi için çalışma yapmasını istedi. Konsey de, hemen çalışmaya başladı. İlk aşamada, Batılı ülkeler ile Doğu Avrupa ülkelerindeki vergi güvenlik sistemleri büyüteç altına alındı. Konsey, şu alternatifler üzerinde araştırma yapıyor:
Kazanç karinesi: Kişinin geliri ile yaptığı harcamaların karşılaştırılmasına imkân verecek bu sistem ile gelirinin üzerinde harcaması olanlara, bu harcamanın kaynağı sorulabilecek. Konsey, kazanç karinesinin tüm Avrupa'da uygulandığını belirtti.
Ön revizyon: Mükelleflerin beyan sırasında incelenmesine imkân veren bu sistemde, Veri Ambarı yardımıyla mükellefin durumu anında gözden geçirilecek. Ön revizyon, tüm mükelleflere uygulanacak.
Asgari hasılat: Bu sistemde her sektör için belirli bir asgari hasılat tutarı belirlenecek. Düşük beyanda bulunanlar, haklı gerekçe sunamazsa denetmenlerce incelenecek.
Ortalama kâr haddi: Türkiye'de daha önce uygulanan bu modelde her sektör için ortalama kâr haddi tespit edilecek. Bu kâr haddinin altında kalanlardan da bu durumu izah etmeleri istenecek.