'Nesillerimizi korumak' adına internetten tütün ve alkollü içki satana hapis cezası

'Nesillerimizi korumak' adına internetten tütün ve alkollü içki satana hapis cezası
'Nesillerimizi korumak' adına internetten tütün ve alkollü içki satana hapis cezası

Türkiye?de birkaç şarap sitesi ve şarap üreticisi şirket internet üzerinden sipariş alıyordu. AB?de bu sitelerden mevcut.

Her türlü iletişim aracıyla tütün mamülleri ve alkollü içki satışı yapana bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriliyor. AKP Milletvekili Mustafa Açıkalın, 'İnternette yaş kontrolü yok. Nesillerimizi, geleceğimizi korumak adına bu düzenleme yapıldı' dedi
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Tütün mamulleri veya alkollü içkileri internet, TV, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile satanlar, para cezasının yanı sıra hapis ile de cezalandırılacak. Bu kişilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilebilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, kamuoyunda ‘torba kanun’ olarak nitelendirilen ‘Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK’lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı’ kabul edildi. Görüşmelerde AKP’li milletvekilleri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendini değiştiren bir önerge verdi. 

Para yerine hapis
Kabul edilen önergeye göre, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Satışın internet ortamından yapılması halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilecek ve bu karar hakkında da anılan kanun hükümleri uygulanacak. Mevcut yasada bu fiilin cezası 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası mevcut yasalarda internet üzerinden tütün mamulleri veya alkollü içki satanlara 20 bin ile 100 bin TL para cezası öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle para cezasının yanı sıra hem hapis cezası hem de satışı yapan internet sitesinin engellenmesi yaptırımı geliyor.

Neden yasak getirildi?
Yeni düzenlemeyi TBMM Sağlık Komisyonu’nun talep ettiği bildirildi. 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışının yasak olduğunu anımsatan komisyon, internet üzerinden yapılan satışlarda bu yasağın denetiminin yapılamadığı, bu nedenle de para cezalarının hapise dönüştürülmesini istediği ifade edildi. Hükümetin de destek vermesi üzerine komisyonda önerge verilerek değişikliğin tasarıya eklendiği belirtildi.
AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, internet üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışında olağanüstü artış olduğunu kaydederek, internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaş sınırlamasının mümkün olmadığını söyledi.
Ünüvar, para cezası yerine hapis cezası öngörülerek, internet üzerinden yapılan söz konusu satışların caydırıcı olmasının amaçlandığını bildirdi. Ünüvar, vahim boyutlara ulaşan internet üzerinden satışları yapanlara “en caydırıcı olmakla birlikte en düşük” cezanın verilmesi gerektiğini söyledi. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Açıkalın da, internet üzerindeki satışlarda küçük-büyük denetimi yapılamadığını belirterek, “18 yaşın altındakilere içki ve sigara satışı yasak. Ama internet satışında küçük müsün büyük müsün diye sorulamıyor. Sipariş veriliyor eve gönderiliyor. Nesillerimizi geleceğimizi korumak adına böyle bir düzenleme yapıldı” diye konuştu. 

Cezada ölçülülük istedi
CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, basına yansıyan haberlerde alkol üreten bir kişinin 1 litrelik şişeyi 25 cc’lik bandrolle sattığını anımsatarak, bu suçu işleyenlere herhangi bir ceza öngörülmediğini kaydetti. Hamzaçebi, anayasa gereği cezalarda ölçülülük ilkesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti. 

Satış zaten üç yıldır yasaktı
İnternet üzerinden veya telefonla, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yasaklanmıştı. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, işyerlerinden veya sanal bir işyerinden internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları kullanılarak her türlü tütün mamulü ve alkollü içki satışı ve bu yöntemle satılan ürünün kapıda teslim edilmesi şeklindeki uygulamalar yeniden yasaklanmıştı. Danıştay’ın, Tütün Kurumu’nun internetten satışları yasaklayan yönetmeliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından firmalar, internet ortamında, Haziran 2005’in başından itibaren sigara ve içki satışına yeniden başlamıştı. Yönetmeliğe göre, “Kaçak ve sahte ürün bulundurma, yetkisi olmadığı halde açık içki satma ve yetki belgesi bulunmayanlara tütün mamulleri ve alkollü içki satışı, yönetmelik hükümlerine uymama” nedenleriyle belgeleri iptal edilenlere yeniden satış belgesi verilmesi halinde, TAPDK tarafından belirlenen belge düzenleme bedelleri, yüzde 50 oranında artırılarak uygulanacak.Yönetmelik hükümlerine uymadıkları belirlenen satıcıların satış belgeleri, bir aydan üç aya kadar askıya alınacak. Aykırılığın tekerrürü halinde satış belgeleri iptal edilecek” denilmişti. Şimdi hapis cezası da getirilmiş oldu.

1979 model ve daha öncesi traktörler hurdaya çıkabilir

Varlık barışının da ikinci kez uzatıldıı torba kanunda 1979 model ve öncesi minibüs, kamyonet ve traktörler hurdaya çıkacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarı ile varlık barışının uygulama süresi 30 Eylül’e kadar uzatıldı.Varlık barışı ikinci kez uygulamaya konulacak. Buna göre, 1 Haziran 2009 tarihi itibarıyla sahip olunan varlıklar için 30 Eylül 2009’a kadar varlık barışı başvurusu yapılabilecek ya da bildirimde bulunulacak.
Bakanlar Kurulu, başvuru ve bildirim süresini üç ay daha uzatabilecek. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1979 model ve daha öncesi model minibüs, kamyonet ve traktörler de hurdaya çıkarılabilecek.
Böylece daha önce otobüs, kamyon, tanker ve çekiciler için uygulanan hurdaya ayırma uygulaması, bundan böyle minibüs, kamyonet ve traktörler için de geçerli olacak. Döner sermaye gelirlerinden karşılanacak olan bu hurda araçlar, MKE kurumu hurdalığına teslim edilecek. Torba kanunda yer alan diğer bazı düzenlemeler şöyle: 

Başbakanlığa vergisiz araç
* Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithal edilen motorlu taşıtlar, 10 yıl süreyle gümrük vergisinden muaf tutulacak.
* Sit alanı ilan edilmiş ve 1/1000 ölçekli oranlı araziler, maliklerinin onayı ile Hazine arazileri ile değiştirilebilecek.
* Maliye Bakanlığı’nca belirlenen hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin yüzde 1’ine kadar katılım payı alınacak. Yatarak tedavide katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Maliye yetkili olacak. 

Ayakta tedaviye 2 TL katkı
* Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinden 2 TL katılım payı alınacak. Katılım payı, vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta sağlanan tedavi hizmetleri için kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yüzde 10 ile 20 oranları arasında olmak üzere, kurumca belirlenecek. Bu katılım paylarının tutarı, asgari ücretin yüzde 75’ini geçmeyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu, muayene katkı payını almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye, protez ve ortez ile ayakta tedavi hizmetlerinde alınması öngörülen katılım payını, 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.
* Geçici görevlendirilen öğretmenlere yapılan fazla ödemeler geri alınmayacak. Buna göre, Sayıştay tarafından yaklaşık 6 bin öğretmen için çıkarılan 1.2 milyon TL’lik zimmetten vazgeçilecek.