Nisanda işsizlik geriledi

Martta yüzde 10.9 olan işsizlik, nisanda yüzde 10'a geriledi. Nisanda 803 bin kişilik istihdam yaratıldı, işsiz sayısı 155 bin kişi azaldı. Kayıt dışı istihdam yüzde 49.6'dan yüzde 50.7'ye çıktı.

ANKARA - Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 10'a geriledi. İşsizlik oranı bu yılın ocak ayında yüzde 11.5, şubat ayında yüzde 11.7, mart ayında ise yüzde 10.9 olmuştu. Nisan ayında 803 bin ilave istihdam yaratılırken, işsiz sayısı 155 bin kişi azaldı. Buna göre, nisan ayı itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı 21 milyon 190 bin kişiden, 21 milyon 993 bin kişiye yükseldi. Resmi işsiz sayısı ise 2 milyon 594 bin kişiden 2 milyon 439 bin kişiye geriledi.
Hane halkı işgücü anketi sonuçları, 2005 yılı ocak ayından itibaren hareketli üçer aylık dönemler esas alınarak her ay açıklanmakta ve sonuçlar, ifade kolaylığı açısından ilgili üç aylık dönemin ortasındaki ay adıyla anılıyor. Bu yeni seride şubat ayı 1. dönem, mayıs ayı 2. dönem, ağustos ayı 3. dönem ve kasım ayı 4. dönem sonuçlarına karşılık gelmesi nedeniyle, Nsan 2005'e ilişkin sonuçların önceki yıllara ait karşılığı bulunmuyor.
Mart, Nisan ve Mayıs 2005 aylarını içeren üç aylık dönemde toplam 31 bin 655 hane halkı ve bu hane halklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaşta toplam 86 bin 882 fertle görüşüldü.
2 milyon 439 bin işsiz
Nisan itibarıyla toplam resmi işsiz sayısı 2 milyon 439 bin oldu. Kentlerdeki işsiz sayısı 1 milyon 783 bin, kırsal bölgede ise 656 bin olarak belirlendi. Kentlerde işsizlik oranı yüzde 12.6, kırsal bölgede yüzde 6.4 olarak saptandı. Öte yandan, genç nüfusta işsizlik oranı ülke genelinde yüzde 18.7 olarak belirlenirken, kentlerde bu oran yüzde 22.5, kırsal bölgede 13.2 oldu.
Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 50 milyon 585 bin olurken, bu gruptaki nüfusun 31 milyon 385 bini kentte, 19 milyon 200 bini kırsal kesimden oluştu. Türkiye'de herhangi bir işgücüne dahil olmayanların sayısı da, 26 milyon 153 bin kişi olarak belirlendi. Mart ayında herhangi bir işgücüne dahil olmayanların sayısı 26 milyon 747 bindi.
Bu arada, Türkiye'de nisanda yüzde 48.3 olan işgücüne katılma oranı içinde erkeklerde yüzde 71.9, kadınlarda 25 olarak belirlendi. Nisan ayı itibarıyla okuryazar olmayanlar arasında işsizlik oranı yüzde 4.3, lise ve dengi meslek okulundan mezunlar arasında yüzde 13.3, yüksekokul ve fakülteden mezunlar arasında ise yüzde 8.8 olarak belirlendi.
Kayıt dışı artıyor
DİE'nin bu yıldan itibaren hareketli üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıklayacağı Hane Halkı İş gücü Anketi'nin (Mart-Nisan-Mayıs 2005) dönemini kapsayan Nisan 2005 sonuçlarına göre, istihdam edilen 21 milyon 993 bin kişinin yüzde 50.7'si ise kayıt dışı çalışıyor. Bu oran ocak yüzde 48.9, şubat ayında yüzde 49, martta yüzde 49.6 olarak hesaplanmıştı.
Nisanda, 10 milyon 119 bin olan ücretlilerin yüzde 46'sı, 1 milyon 471 bin olan yevmiyelilerin yüzde 6.7'si, 1 milyon 131 bin olan işverenin yüzde 5.1'i, kendi hesabına çalışan 5 milyon 498 bin kişinin yüzde 25'i, 3 milyon 774 bin ücretsiz aile işçisinin de yüzde 17.2'si 'kayıt dışı' çalışıyor. İstihdam edilen 21 milyon 993 bin kişinin 12 milyon 390 bini kentte, 9 milyon 602 bini ise kırsal kesimde bulunuyor.