Nobel'i alan Orhan Pamuk ödül için vergi ödemeyecek

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin verdiği Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, ödül karşılığında alacağı 1.9 milyon YTL
için hiç vergi ödemeyecek.

İSTANBUL - İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin verdiği Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, ödül karşılığında alacağı 1.9 milyon YTL
için hiç vergi ödemeyecek.
Ödül kapsamında verilecek paranın, Gelir Vergisi Yasası'nın 29'uncu maddesi kapsamında değerlendirileceğini belirten uzmanlar, Pamuk'a vergi tahakkuk ettirilemeyeceğini söyledi. 29'uncu madde, teşvik, ikramiye ve mükafat olarak elde edilen gelirleri düzenliyor. Uzmanların görüşü söyle: "Söz konusu madde ilim, fen, güzel sanatlar konusunda yapılan katkılardan elde edilen gelirlerin vergiden mauf olacağını düzenliyor. Bu kapsamda, Pamuk'un ödülü bağış olmadığı ve yapılan faaliyeti teşvik etmek amacıyla verildiği için vergi dışı kalır"
Aynı maddenin ülke tanıtımına katkı yapan kişilerin vergi kapsamı dışında tutulmasını da düzenlediğini belirten uzmanlar, Pamuk'un tüm dünyaya 45 dakika boyunca Türkçe dinlettiği ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladığı için vergi ödemeyeceğini belirtiyor.
Pamuk'un aldığı paranın bazı kesimlerce ivazsız intikal (karşılıksız para) kapsamında değerlendirilmesinin çok yanlış olduğunu belirten uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu para, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yazara yapılan bir bağış olsaydı, ivazsız intikale girer ve Veraset İntikal Vergisi Yasası kapsamında vergilendirilirdi. Ancak ödül karşılıksız değildir ve edebi bir faaliyet için ve o faaliyetin teşvik edilmesi amacıyla verilmiştir. Bu nedenle 29'uncu madde kapsamına girer. Yani bu paradan vergi alınmaz." 1.9 milyon YTL tutarındaki ödül, Veraset İntikal Vergisi kapsamına girseydi, Pamuk 397.500 YTL vergi ödeyecekti. Vergi üç yıl içinde ve ikişer taksitte ödenebilecekti.