'Notun artması doğal bir sonuç'

Hazine: "Moody's tarafından Türkiye'nin notunun 1997'den beri ilk kez artırılması önemli." Başbakan Yardımcısı Şener: "Not, istikrarın doğal sonucu."

NEW YORK - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de son dört yıldır gerçekleştirilen siyasi ve ekonomik reformların yarattığı olumlu etkiye dikkat çekerek kredi notunu B1'den Ba3'e yükseltti. Uzun vadeli döviz cinsi kredi notunda gidilen bu artırımla birlikte döviz cinsi kredi ülke tavanı, Ba3'e, banka mevduatları için uygulanan ülke tavanı da B2'den B1'e yükseltildi. Notların hepsinin görünümü ise artırımın ardından durağan oldu.
Moodys's 1997 yılında siyasi ve mali kaygılar nedeniyle Türkiye'nin döviz cinsi kredi notlarını düşürmüştü. Türkiye'nin döviz cinsi notları o tarihten bu yana B1 düzeyinde bulunuyordu.
Moody's'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin iki basamaklı mali açığını aşağıya çekip, enflasyon ve faiz oranlarını düşürerek mali ve parasal disiplini sağladığı, Merkez Bankası'nın 2006 yılında uygulamaya koyacağı enflasyon hedeflemesiyle bu kazanımların perçinleneceği kaydedildi.
Açıklamada, bankacılık sektöründe devam eden düzenleme ve denetleme değişiklikleriyle birlikte giden satın alma ve birleşmelerin de, bir zamanlar zor durumda olan mali sistemi daha sağlıklı kıldığı ifade edildi.
AB ile müzakere sürecinin 3 Ekim'de başlamasının, ekonomiye olumlu etki yaptığı belirtilen açıklamada, müzakerelerin başlaması tam üyeliğin garantisi olmamakla birlikte, AB'nin Türkiye'ye, tam üyelere olduğundan bile fazla olumlu etki yaptığı görüşü dile getirildi. Açıklamada, Türkiye'nin 2006'dan itibaren AB mevzuatına uyum yönünde göstereceği tedrici ilerlemenin piyasa güvenini güçlendireceği ve reform sürecini hızlandıracağı tahminine yer verildi.AKP ile iki yıl daha
Türk makamlarının kalıcı makroekonomik ve siyasi istikrarın faydalarını gördüğü belirtilen açıklamada, AKP'nin Meclis'te üçte iki çoğunluğa sahip olmasının ve önünde daha iki yıl süresi bulunmasının da reform sürecinin devam edeceğini düşündürdüğü belirtildi. Türk kamu maliyesinin 2005 yılında beklenenden hatırı sayılır ölçüde güçlü bir performans gösterdiği kaydedilen Moody's açıklamasında, maliyenin uzun vadede sağlığı açısından sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve büyük miktarlara ulaşan vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.
Vergi tahsilatı arttı
Açıklamada, 2006 bütçesinde getirilen vergi indirimlerinin büyüme dinamizmini ve vergi tahsil yeteneğini güçlendireceği de savunuldu. Moody's'in açıklamasında, Türkiye'nin dış ve kamu borçlarının büyüklüğünün, dış finansmanda güçlükle karşılaşılması durumunda sorun oluşturacağına dikkat çekilerek, özelleştirme gelirleri sayesinde kamu dış borçlarının azaldığı, buna karşılık özel sektörün dış borçlarının hızla arttığı kaydedildi. Bu nedenlerle verilen büyük ticari ve cari açığın bir hassasiyet kaynağı oluşturmaya devam ettiği vurgulanarak, bu açıkların döviz kurlarında dengesizlik yaratacak sert düzeltme potansiyeli taşıdığı uyarısı yapıldı. Ekonomik ve siyasi yapıtaşlarının güçlenmesi sayesinde bu hareketin olumsuz etkilerinin azalacağı kaydedilen açıklamada, risk yönetiminin iyileşmesi ve kamu borçlarının vade ve finansman profilinin sağlam olmasının not artışını haklı kıldığı vurgulandı.
'Şimdi sıra S&P'nin'
JP Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci, Moddy's'ten sonra sıranın Standard and Poor's'a geldiğini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde S&P'nin Türkiye'nin görünümünü pozitife yükseltmesini beklediklerini söyleyen Cebeci, "Ayrıca Fitch de 2006'nın ilk yarısında notu 'BB'ye çıkarabilir" dedi. Cebeci bu kuruluşların önce görünümü yükseltip ardından not artışı yaptıklarını da hatırlattı.
Son not artırımı ile Türkiye'nin derecelendirme kuruluşları nezdinde kredi notunun aynı düzeye geldiği ve bu düzeyin de 'yatırım yapılabilir ülke' kategorisinin üç kademe altında olduğunu söyleyen Cebeci, "Türkiye 'hayli spekülatif' olan B1 notunu Ba3'e yani 'spekülatif'e çıkardı. Türkiye'nin 'yatırım yapılabilir ülke' olabilmesi için üç kademe notunun artması gerekiyor" diye konuştu. Cebeci, Türkiye'nin yapısal reformları sürdürmesi ve AB müzakerelerinde ilerleme sağlaması durumunda notunun 2008'de 'yatırım yapılabilir ülke'ye yükselebileceğini de sözlerine ekledi.