Nükleer ihalesi iptal kıskacında

Nükleer ihalesi iptal kıskacında
Nükleer ihalesi iptal kıskacında

Nükleer karşıtı platform üyeleri santral ihalelerini protesto etmek amacıyla çok sayıda eylem yaptılar. FOTOĞRAF: ECVETATİK /AA

Rus merkezli Atostroyexport ile Ciner Grubu'nun tek katılımcı olduğu nükleer santral ihalesine iptal yolu göründü. Danıştay, ihale için hazırlanan yönetmelikteki yer tahsisi ve teklif belirleme gibi önemli maddelerin yürürlüğünü durdurdu

ANKARA - Rusya merkezli Atostroyexport’la Ciner grubunun şirketi Park Teknik’in tek katılımcı olduğu ve yüksek teklif nedeniyle bir türlü sonuçlandırılamayan Nükleer Santral ihalesi iptal kıskacında. Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu ihale için hazırlanan Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliğindeki ‘yer tahsisi’ ve ‘teklif belirleme’ gibi önemli maddelerinin yürürlüğünü durdurdu.
TMMOB, nükleer santral ihalesi yönetmeliğinin iptali için dava açmıştı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Danıştay’ın Nükleer Santral İhalesi Yönetmeliği’nin ‘yer tahsisi’ ve ‘aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları’  maddelerinde yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. Soğancı bu karar ile nükleer santral ihalesinin hukuken sona erdiğini söyledi. 

Yer sözleşme ile olmaz
Yer tahsis koşullarının sözleşmeye bırakılamayacağını vurgulayan Soğancı, “Yargı yönetmelik çerçevesinde TETAŞ ile sözleşme imzalayan şirkete yer tahsisi yapılması, santralin kurulacağı yerin bakanlıkca belirlenip, şartnamede belirtilmesi ve yer tahsis şartlarını kapsayan ayrı bir sözleşmenin ilgili kurum ile şirket arasında yapılmasına ilişkin maddenin yürütmesinin durdurulmasının gerekçesini, 5710 sayılı Kanun’a dayandırdı” dedi.
Soğancı, Danıştay’ın, ihalede katılımcıların sunacağı tekliflerin usul ve esaslarını belirleyen, yönetmeliğin 10. maddesinin yürütmesinin durdurulmasını ise, birim satış fiyatlarına “Ulusal Radyoaktif Atık Hesabı (URAH) ve İşletmeden çıkarma Hesapları (İÇH) katkı paylarının da dahil edilmesinin 5710 sayılı nükleer santral kurulumuna ilişkin yasaya aykırı olduğuna dayandırdığını söyledi. 

Katılımcılara veto
Soğancı, Kurul’un, Danıştay’ın yönetmeliğin ‘yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar’ başlıklı 7. maddesindeki yarışmaya teklif verenlerin nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirketlerle ‘anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması’, süpervizörlük anlaşması yapılmasına yönelik de ‘veya anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması’ ibarelerinin yürütmesini durdurmasını da yerinde bulduğunu açıkladı. Soğancı, ayrıca tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki karmaşa içinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesinin, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona erdiğini kaydetti.

Karar elimize ulaşmadı
Enerji Bakanı Taner Yıldız ise, Danıştay’ın nükleer santral ihalesi yönetmeliğinin üç maddesinde yürürlüğü durdurduğunu, buna ilişkin gerekçeli kararın henüz ellerine ulaşmadığını belirterek, şu aşamada bir iptalin söz konusu olmadığını söyledi. Yıldız, “Hukuken inceliyoruz. Nükleer santral yapımı konusunda kararlılığımız var... Bunu bizim mutlaka hukuki kurallar içinde, yeni düzenlemelerle yapmamız lazım. ‘İhale iptal olmuştur’ diyemem” dedi. (Radikal)