'Nükleer'de top hükümette

Nükleer güç santralının kurulması ve işletilmesiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Nükleer güç santralının kurulması ve işletilmesiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Buna göre santralın kapasitesi, yer tahsisi, lisans bedeli ve altyapıya yönelik teşviklerle tekliflerin yapılmasına ve seçime ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Nükleer enerjiye yasal dayanak sağlayan tasarının genel hatları şöyle:

  • Santral konusunda ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri alındıktan sonra bakanlık tarafından ve bu kanun kapsamında santral kuracak ve/veya işletecek şirket ve/veya şirketlerin seçilmesi süreci başlatılır.
  • Bu sürece TAEK'in (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) belirlediği teknolojik ölçüleri karşılayan şirketler katılabilir. Kanundan yararlandırılacak şirket yapılacak seçim sonucunda belirlenir.
  • Kanundan yararlandırılacak megavat-elektrik cinsinden santral kapasitesi, yer tahsisi, lisans bedeli ve altyapıya yönelik teşvikler ile tekliflerin yapılmasına ve seçime ilişkin esasları Bakanlar Kurulu belirler.
  • Kanun kapsamında 15 yıllık süre boyunca Bakanlar Kurulu tarafından yıllara sari olarak belirlenecek elektrik alım miktarlarıyla, teklif edilecek yıllık birim elektrik satış fiyatlarının çarpımı sonucu oluşacak alım bedellerinin önceden saptanmış bir iskonto haddi üzerinden yarışmanın yapıldığı tarihe indirgenmiş değerlerinin toplamı olarak en düşük teklifi veren şirket kanun hükmünden yararlanmaya hak kazanır.
  • Teklif edilecek yıllık birim elektrik enerjisi satış fiyatları, her bir yıl için seçim yapılan yıldan bir önceki yıla ait EPDK tarafından ilan edilen Türkiye ortalama toptan elektrik enerji satış fiyatını aşamaz.
  • Kanun kapsamında her bir perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından satın alınacak elektrik enerjisi miktarını EPDK belirleyecek.