Nükleerde yerliye 10 milyar dolarlık fırsat

Nükleerde yerliye 10 milyar dolarlık fırsat
Nükleerde yerliye 10 milyar dolarlık fırsat
Nükleer santraldan yerli üretimin pay alması için çalışma başladı. Projenin 10 milyar dolarlık kısmını Türklerin karşılaması bekleniyor.
Haber: NEŞE KARANFİL / Arşivi

ANKARA - Nükleer santralın yapımında yerli üretimin de pay alabilmesi için harekete geçildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer santralda Türkiye ’de hangi parçaların üretilebileceğini tespit etmek için çalışma başlattı. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, söz konusu parçaların tespitine yönelik bir envanter çalışması başlattıklarını belirterek, “Bütün bu çalışmalarla amacımız, ülkemiz sanayiinde daha fazla katma değer ve istihdam oluşturacak yeni alanlar yaratmaktır” dedi.
Ergün, “Mersin Akkuyu’da kurulacak olan nükleer santralı, sadece elektrik üretimi açısından değerlendirmemek gerekiyor. Akkuyu Nükleer Santral Projesi yüz binlerce parçadan oluşan bir sistem. Bu parçalardan ülkemizde üretilebileceklerin tespit edilmesi gerekiyor” dedi. Ergün bu amaçla da Enerji Bakanlığı ile söz konusu parçaların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.
Nükleer santralın proje maliyetinin 20 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu projenin 10 milyar dolarlık makine, ekipman ve inşaat kısmının Türk firmaları tarafından karşılanması öngörülüyor. Akkuyu Nükleer Santralı projesi inşaatlarında 4 bini Rus, 8 bini Türk olmak üzere yaklaşık 12 bin kişi çalışacak. 

Üç kategoriye ayrılacak
Akkuyu Nükleer Santralı projesi için ihtiyaç duyulan makina ve ekipmanlar üç bölümde ele alınacak. Birinci olarak Türkiye’de üretilen makine ve ekipmanlar, ikinci olarak belirli bir destek ve yatırım ile Türkiye’de üretilmesi mümkün olan makine ve ekipmanlar ve üçüncü olarak teknolojik olarak Türkiye’de üretilmesi mümkün olamayan makine ve ekipmanlar şeklinde üç sınıflandırma yapılarak üretim listesinin hazırlanması planlanlanıyor. Daha sonra sanayi kuruluşlarına bu makine ve ekipmanların üretilmesi için gerekli destekler verilecek.

İkinci santralı kim yapacak?
Enerji Bakanı Taner Yıldız, “İkinci nükleer santral ihalesine iki ay içerisinde karar vereceğiz” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin’e yaptığı ziyarete eşlik eden Yıldız, “İkinci nükleer santral ihalesine 2 ay içinde karar vereceğiz. İkinci nükleer santralı Çin’in yapıp yapmayacağına bu gezide karar verilecek” dedi.

bigPara.com