Ocak işsizliği için 'Böylesi görülmedi' dendi, şubatla birlikte yeni rekor kırıldı

Ocak işsizliği için 'Böylesi görülmedi' dendi, şubatla birlikte yeni rekor kırıldı
Ocak işsizliği için 'Böylesi görülmedi' dendi, şubatla birlikte yeni rekor kırıldı
İşsizlik oranı şubatta yüzde 16.1 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yıl bu oran yüzde 11.9, ocak ayında ise yüzde 15.5'ti. İşsiz sayısı 3 milyon 802 bine ulaştı
İşsizlik fırtınasından en çok etkilenen gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 21.5'ten yüzde 28.6'ya çıktı. İşsizlerin yüzde 12'sini oluşturan 457 bin kişi bu dönemde işten çıktı

Türkiye işsizlikte Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor

İSTANBUL- Küresel kriz Türkiye’yi sallamaya devam ederken, işsizler ordusuna da her ay binlerce kişi katılıyor. Türkiye TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı yüzde 16.1’lik rekor şubat ayı işsizlik oranıyla bu alanda dünyada söz konusu istatistiğin ciddi şekilde tutulduğu 57 ülke arasında en kötü performansa sahip üçüncü ülke oldu. Ocakta ise işsizlik oranı yüzde 15.5 idi. İşsizlik oranı bir yıllık dönemde 4.2 puan, işsiz sayısı da 1 milyon 125 bin kişi artarak 3 milyon 802 bine ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.5’ten yüzde 28.6’ya çıktı.
TÜİK, yeni nüfus sayımı verilerine göre revize ettiği, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 Şubat Dönemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 125 bin, son bir ayda ise 151 bin kişi arttı. Böylece işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.9’dan yüzde 16.1’e çıkarak yeni bir rekor kırdı. Tarım dışı işsizlik sanayi sektöründeki erimeye paralel olarak  5.6 puanlık artışla genel işsizlik oranından daha fazla arttı ve yüzde 19.8 olarak gerçekleşti.

100 gençten 28’i işsiz

Şubat ayı verisi hükümetin bu sene için 10.4’ten yüzde 13.5’e revize ettiği işsizlik hedefini tutturmada zorlanabileceğini akıllara getiriyor. Ankette en rahatsız edici gelişme ise genç nüfusta işsizlik oranının artmaya devam etmesi. 2009 yılı ocak ayında yüzde 27.9 olan genç nüfusta işsizlik oranı şubat ayında yüzde 28.5’e ulaştı. Bu da her 100 gençten 28’inin işsiz olduğu ya da ‘her üç gençten biri işsiz’ demeye bir adım kaldığı anlamına geliyor.
Oysa 2007 Şubatı’nda gençlerde işsizlik oranı yüzde yüzde 21.7, geçen yılın şubatında ise yüzde 21.5 idi. Veriler genç nüfusta işsizlik oranının 7.1 puan arttığını gösteriyor. Bu da gençlerin işsizlik fırtınasından en fazla etkilenen kesim olduğunun bir kanıtı.
Şubat döneminde tarım sektöründe çalışan sayısı 206 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı 291 bin kişi azaldı. Mevcut işsizlerin yüzde 12’sini oluşturan 457 bin kişi bu dönemde işten ayrıldı. Bu rakamlarla istihdam oranı yüzde 39.3’ten yüzde 38.5’e indi.
Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14.2’den yüzde 19.8’e, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.5’ten yüzde 28.6’ya çıktı. Kentte işsizlik oranı yüzde 13.4’ten yüzde 18.1’e, kırsalda işsizlik oranı yüzde 8.5’ten yüzde 11.9’a tırmandı.

Sanayinin payı düşüyor

Şubat döneminde istihdam edilen 19 milyon 779 bin kişinin yüzde 22.2’si tarım, yüzde 20.5’i sanayi, yüzde 4.9’u inşaat, yüzde 52.4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.1, hizmetler sektörünün payı ise 0.8 puan arttı. Sanayi sektörünün payı 1.7, inşaat sektörünün payı ise 0.3 puan azaldı.
Bu dönemdeki işsizlerin yüzde 74.5’i erkek nüfus, yüzde 62’si lise altı eğitimli. Yüzde 20.3’ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. İşsizler sıklıkla (yüzde 31.7) ‘eş-dost’ vasıtasıyla iş arıyor. Yüzde 91’i (3 milyon 459 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 41.5’i ‘hizmetler’, yüzde 27.4’ü ‘sanayi’, yüzde 20.1’i ‘inşaat’, yüzde 8.7’si ise ‘tarım’ sektöründe çalıştı. Yüzde 2.3’ü ise 8 yıldan daha önce işinden ayrıldı.
İşsizlerin yüzde 30.5’inin çalıştığı iş geçici. Yüzde 24.9’unu işten çıkarılanlar, yüzde 11.9’unu kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 9.5’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 6.4’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluşturdu.
Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 73.8’i erkek. Yüzde 58.1’i lise altı eğitimli. Yüzde 60.2’si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 28.2’si kendi hesabına ve işveren, yüzde 11.6’sı ücretsiz aile işçisi. Yüzde 57.9’u “1-9 kişi arası” çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor. Yüzde 2.6’sının ek bir işi vardı. Yüzde 3.9’u mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor. Ücretli çalışanların yüzde 92.3’ü sürekli bir işte çalışıyor. Bu arada toplam kamu istihdamı da 2 milyon 948 bin kişi.

10 kişiden dördü kayıt dışı

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 40.8 oldu. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarımda sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86.6’dan yüzde 83.7’ye, tarım dışı sektörlerde yüzde 29.2’den yüzde 28.6’ya düştü.
Şubat döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık artışla yüzde 45.9 oldu.  Erkeklerde işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla yüzde 69.1, kadınlarda 1.5 puanlık artışla yüzde 23.5 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 1.2 puanlık artışla yüzde 44.9, kırsal yerlerde ise 1.4 puanlık artışla yüzde 48.4 seviyesinde gerçekleşti.
İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise; toplam işgücünün yüzde 17.7’sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 43.7 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 77.1 oldu. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 67.7 iken, kadınlarda yüzde 19. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 72.9 iken, kadınlarda yüzde 33.1. Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 82.5 iken, kadınlarda yüzde 69.6 oldu.
Şubat döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 21.8’i ‘tarım’, yüzde 11.9’u ‘sanayi’, yüzde 3.8’i ‘inşaat’, yüzde 19’u ise ‘hizmetler’ sektöründe çalıştı. Yüzde 43.5’i ise 8 yıldan önce işten ayrıldı.

13 milyon işgücü dışında

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olanların (12 milyon 996 bin kişi); yüzde 9.7’si emeklilik, yüzde 12.4’ü mevsim gereği, yüzde 7’si sağlık nedeniyle, yüzde 4.1’i eşinin isteği ve evlilik, yüzde 5’i işten çıkartılma/işyerinin kapanması, yüzde 3.2’si işinden memnun olmama, yüzde 15.1’i diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.
Şubat döneminde 1 milyon 183 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 6 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32.9’u 25-34 yaş grubunda bulunuyor. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 22.6’sı ‘sanayi’, yüzde 42.9’u ‘hizmetler’, yüzde 22.6’sı ‘inşaat’ sektöründe, yüzde 11.9’u ise ‘tarım’ sektöründe işe başladı. (Radikal)

2.5 milyon umutsuz var
‘Umutsuzlar’ olarak bilinen, iş aramayıp, çalışmaya hazır olanların sayısı 393 binlik artışla 2 milyon 486 bine çıktı. Umutsuzların sayısı ocakta 2 milyon 394 bin idi.
Umutsuzların 1 milyon 142 bini erkek, 1 milyon 344 bini kadınlardan oluştu. Umutsuzlar içinde yer alan, iş bulma ümidi olmayanların sayısı 229 bin kişi artarak 930 bine yükseldi.Şubat döneminde Türkiye’de kurumsal olmayan sivil nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 820 bin kişilik artış ile 70 milyon 236 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 860 binlik artışla 51 milyon 360 bin oldu.


Türkiye Avrupa’da bir tek İspanya’yı geçemedi
Türkiye yüzde 16.1’lik işsizlik oranıyla Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa’da Türkiye’den yüksek işsizlik oranına sanip tek ülke mart ayındaki yüzde 17.4 ile İspanya. Dünyada ise mart ayında yüzde 23.5’lik işsizlik oranı açıklayan Güney Afrika hem İspanya’nın, hem de Türkiye’nin önünde yer alıyor. Avrupa’da İspanya ve Türkiye dışında çift haneli işsizlik oranına sahip başka ülkeler de var. Mart ayında Letonya yüzde 14.4’lük, bir zamanların parlayan yıldızı İrlanda yüzde 11.4’lük, Polonya yüzde 11.2’lik, Rusya yüzde 10’luk, Slovakya yüzde 10.3’lük işsizlik oranı açıkladı. Belçika’nın şubat ayı işsizlik oranı ise yüzde 11.2 idi. Latin Amerika’da ise en yüksek işsizlik oranı mart ayında yüzde 12 ile Kolombiya’da çıktı.
Krizin merkez üssü ABD’de son açıklanan işsizlik verisi nisan ayına ait ve yüzde 8.9. Bu oran ABD’de son 26 yılın rekoru. Çin’de işsizlik oranı yüzde 9.  Ancak bu ülkeyle ilgili son veri 2008 Aralık ayına ait. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ocak ve şubat işsizlik rakamlarının daha düşük çıkması bekleniyor. İngiltere’de mart işsizlik oranı yüzde 7.1. Bankacılık sektörünün krizden kötü etkilenmediği Kanada’da ise istihdam cephesinde durum iyi değil ve işsizlik oranı yüzde 8. Fransa yüzde 8.8, Almanya yüzde 8., Yunanistan da yüzde 9.4’lük işsizlik oranlarıyla AB’nin kötü performans gösteren üyelerinden bazıları.