Oda yönetimine yeni düzenleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) kuruluş yasası değişikliklerine paralel olarak oda ve borsa üyelerinin uymakla yükümlü oldukları disiplin kuralları ve...

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) kuruluş yasası değişikliklerine paralel olarak oda ve borsa üyelerinin uymakla yükümlü oldukları disiplin kuralları ve seçime katılma kriterleri belirlendi. Vergi kaçakçısı olan, oda seçimlerine giremeyecek.
Yeni yasa uyarınca, tüm oda ve borsalarda seçim süreci başlarken, seçimlere katılma koşulları da yönetmelik değişikliğiyle yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmış, affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, karapara aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giyenler TOBB ve oda seçimlerine katılamayacak.
Oda, borsa ve birlik organlarında görevliyken milletvekili, belediye başkanı olarak seçilenlerin görevleri kendiliğinden sona erecek.
Soruşturma gizli olacak
Disiplin ve ceza yönetmeliği ile de oda ve borsa üyeleri hakkında ihbar, şikâyet veya oda ve borsa yönetim kurulu tarafından re'sen disiplin soruşturması açılabilecek. Soruşturma disiplin kurulu üyelerince gizlilik içinde yapılacak. Disiplin Kurulu, meclis tarafından oda veya borsaya kayıtlı olanlar arasından yargı gözetiminde ve gizli oyla dört yıl içinde seçilen altı üyeden oluşacak. Aynı sayıda yedek üye seçilecek.