OECD: AB'yi bile geçersiniz

Türkiye'nin AB ile katılım müzakerelerini yürüteceği sürecin ilk beş yıllık döneminde yılda ortalama yüzde 5.7 reel büyüme sağlaması bekleniyor.

ANKARA - Türkiye'nin AB ile katılım müzakerelerini yürüteceği sürecin ilk beş yıllık döneminde yılda ortalama yüzde 5.7 reel büyüme sağlaması bekleniyor. OECD'ye göre, Türkiye 2006-2009 döneminde yıllık ortalama yüzde 5.7'lik reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi yakalayacak.
OECD tahminlerine göre Türkiye, yakalayacağı bu GSYİH büyümesi ile AB ülkeleri, ve diğer OECD üyesi ülkelerinin tümünün üzerinde bir büyüme yakalayacak. Bu dönemde Türkiye'nin hızına en çok yaklaşan ülke yüzde 5.2 ile Slovakya olacak.
OECD'ye göre, Türkiye'nin 2005 GSYİH deflatörü (enflasyon oranı) yüzde 10.2 olacak. Ancak 2009'a gelindiğinde Türkiye'nin GSYİH deflatörü yüzde 6'ya düşecek ve yüzde 28 olarak hesaplanan Güney Kore'nin enflasyonunun altında kalacak. OECD tahminlerine göre, 2005'te Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11.2 olacak. Bu rakam Polonya ve Slovakya'nın altında kalacak. 2009 yılında ise Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 9.5'e inecek.
OECD, Türkiye'nin 2005 yılında GSYİH'nin yüzde 3'ü kadar bir açık vereceğini de öngördü. Bu oran İspanya, Portekiz, Yunanistan, ABD, Avustralya, İzlanda, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'dan daha az olacak. Buna göre 2009 yılına gelindiğinde cari denge, GSYİH'nin yüzde 3.5'i kadar açık verecek. Türkiye 2009 yılında, 'İspanya dışında' sayılan ülkelerden daha az cari açık verecek.