OECD raporu moral veriyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) kasımda yayımladığı 'Economic Outlook 2006' raporunun Türkiye bölümünde ekonomik iyileşmeler olacağına işaret edildi.

ANKARA - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) kasımda yayımladığı 'Economic Outlook 2006' raporunun Türkiye bölümünde ekonomik iyileşmeler olacağına işaret edildi. Rapordaki 'Türkiye'de talep, çıktı ve fiyatlar' tablosuna göre, 2004-2007 arasında azalacağı öngörülen özel tüketim harcamaları 2008'de yeniden artacak. OECD özel tüketimin 2006'da yüzde 5.2, gelecek yıl yüzde 3.5, 2008'de yüzde 5.8 artacağını öngördü. Kamu harcamalarında 2006'ya kadar süren artışın sona ereceği; bu oranın bu yıl yüzde 12.6, 2007'de yüzde 4.0, 2008'de ise yüzde 2.4'te kalacağı belirtildi.
OECD, iç talepte 2006'da yüzde 7.5, 2007'de yüzde 4.9, 2008'de yüzde 6.4 artış bekliyor. Toplam iç talebin, bu yıl yüzde 7.1, 2007'de yüzde 5.3, 2008'de ise yüzde 6 olacağını belirtiliyor.
Net ihracatta da bu yıl yüzde 1.5, 2007'de ise yüzde 0.5 gerileme bekleniyor. Piyasa fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıladaki artış bu yıl yüzde 6.1, gelecek yıl için yüzde 5.3, 2008 içinse yüzde 6.3 olarak belirlendi. Raporda, Tüketici Fiyat Endeksi, 2006 için yüzde 9.6, 2007 için yüzde 7.9, 2008 için ise yüzde 5.7 olarak tahmin edilirken, işsizlik oranının 2007'de yüzde 9.8 olması bekleniyor.