OECD: Rekabeti geliştirin

Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD, bankacılık sektöründeki satın alma ve birleşmelerde rekabet denetiminin etkin hale getirilmesini istedi.

PARİS/ANKARA - Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD, bankacılık sektöründeki satın alma ve birleşmelerde rekabet denetiminin etkin hale getirilmesini istedi. 'Türkiye'de Rekabet Hukuku ve Uygulamaları' başlıklı 57 sayfa rapor yayımlayan OECD, Rekabet Kurumu'nun (RK) Türkiye'nin en etkin ve iyi yönetilen kuruluşlarından olduğunu ve haklı saygınlık kazandığını vurguladı.
Raporda, kurumun güçsüz yönleri ise "AB rekabet hukukuyla uyumdaki bazı sıkıntılar, sağlam rekabet kültürü yaratamaması ve en önemlisi devlet yasal altyapısındaki eksiklikler" şeklinde sıralandı.
Raporda, hükümetin 'rekabet politikasını daha da geliştirmenin AB'ye üyelik yolunda işleri kolaylaştıracağı' anlayışına sahip olmasının, bürokratik sorunların dengelenmesini sağladığı ifade edildi.
Raporda, rekabetin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar şu şekilde sıralandı:

  • Rekabete aykırı devlet yardımları kontrol edilmeli.
  • Tekel ya da ayrıcalıklı KİT'leri kontrol edilebilmeli ya da ortadan kaldırılmalı. Bu bağlamda banka satın alma ve birleşmelerinde rekabet denetimi belirleyici hale getirilmeli.
  • RK, yasal kısıtlamaların dışında tutulup etkinleştirilmeli.
  • Rekabet Hukuku'nun maddeleri değiştirilerek kurumun eli güçlendirilmeli.
  • Düzenleyici kuruluşlarla Rekabet Kurumu arasındaki işbirliği güçlendirilmeli.