OECD'nin krizden çıkış formülü: Meslek eğitimine ağırlık verin

OECD'nin krizden çıkış formülü: Meslek eğitimine ağırlık verin
OECD'nin krizden çıkış formülü: Meslek eğitimine ağırlık verin

OECD?nin tavsiyeleri arasında, ortaöğretim düzeyinden sonra gerçekleştirilen mesleki eğitimin maliyetinin, ?hükümet-işveren ve öğrenci? arasında elde edilen fayda temelinde paylaştırılması var.

OECD'nin 'İş İçin Öğrenim' projesindeki başlangıç raporunda 'Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yönünde harekete geçme ihtiyacı var' denildi. Ülkelere, mesleki eğitimlerini iyileştirmek için beş tavsiyede bulunuldu

ANKARA - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria ekonomik krizden çıkış için daha fazla ve iyi işler çıkaran yeni bir büyüme modeline gereksinim olduğunu söyledi. Gurria, “Ancak ekonominin bu yeni büyüme kaynaklarına adapte olabilmesi için işgücünün doğru becerilerle donanmış olması gerekiyor” dedi.
OECD, ekonomik krize yanıt vermek için ülkelere işyeri eğitimini sürdürmeleri ve tam zamanlı mesleki eğitim ve öğretim için artan talebi karşılamaları tavsiyesinde bulundu.

Hazırlık raporu
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün ‘İş İçin Öğrenim’ başlığını taşıyan, 2010 sonlarında OECD ülkeleri için aynı adlı geniş bir mesleki eğitim projesinin temellerini oluşturacak ana çalışmaya hazırlık raporu açıklandı. 
Söz konusu raporda, ‘Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yönünde harekete geçme ihtiyacı bulunduğu’ vurgulandı. İyi bir mesleki eğitimin güçlü bir ekonominin önemli parçası olduğu belirtilen raporda ülkelere, mesleki eğitim sistemlerini çalışma piyasasının gereksinimlerine daha iyi yanıt verecek hale getirmeleri ve böylece ekonomik büyümeye destek vermelerine yardımcı olacak öneriler sıralandı.

‘Doğru beceri gerekir’
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria raporla ilgili açıklamasında, “Ekonomik krizden sürdürülebilir bir çıkışı gerçekleştirmek için daha fazla ve iyi işler ortaya çıkaran yeni bir büyüme modeline gereksinim var. Ancak ekonominin bu yeni büyüme kaynaklarına adapte olabilmesi için işgücünün doğru becerilerle donanmış olması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Angel Gurria, “gençlere daha nitelikli bir eğitim verebilirsek başarı sansımız artar” dedi. OECD başlangıç raporunda Türkiye hariç birçok üye ülkenin mesleki eğitimi incelendi. Raporda ülkelere mesleki eğitimlerini güçlendirmeleri için şu beş tavsiyede bulunuldu: 

OECD’den tavsiyeler
* Çalışma piyasası gereksinimlerini karşılamak için: Öğrenci tercihlerini ve işveren gereksinimlerini yansıtan bir mesleki eğitim program karışımı sunun. Ayrıca işverenlerin acil gereksinimlerini karşılamak üzere gerçekleştirilecek özel beceri eğitimleri, becerilerin transfer edilebilmesini sağlayarak iş hareketliliğini destekleyecektir. Ortaöğretim düzeyinden sonra gerçekleştirilen mesleki eğitimin maliyeti, ‘hükümet-işveren ve öğrenci’ arasında, elde edilen fayda temelinde paylaştırın.
* Öğretmen ve eğitimcilerin çalışmalarında sürekliliğin sağlanması için: Mesleki kurumlarda;  sanayiyle işbirliğini teşvik edin, part-time çalışmayı özendirin, işe almada esnek yöntemleri destekleyin. İşyerlerinde, öğretici ve çıraklar için uygun pedagojik hazırlıklar yapın. Her ülke mesleki eğitimin değerlendirilmesinde standart bir çerçeve oluşturmalı.
* İşyeri eğitiminin teşvik edilmesi için: İşveren ve öğrencilerin her ikisinin işyeri eğitimine katılımları için yeterli teşvikler sunun. Çıraklar için sözleşmeli çerçevede ve geçerli bir sigortayla birlikte nitelikli eğitim sağlayın.
*  Ekonomik krize yanıt vermek için: İşyeri eğitimlerini devam ettirin ve tam zamanlı mesleki eğitim ve öğretim için artan talebi karşılayın.
* Mesleki eğitim politikası araçlarını geliştirmek için: İşverenleri ve sendikaları mesleki eğitim politikasına dâhil edin, onların mesleki eğitim içinde yer almalarını sağlayın. Çalışma piyasası hakkında veri toplayıp ve analiz edin. Çalışma piyasası hakkında toplanan bilgilerle desteklenen kariyer rehberliğini herkes için erişilebilir kılın.

Tükiye’ye daha bakmadı
OECD, ‘İş İçin Öğrenim’ projesi için Türkiye hariç neredeyse tüm ülkelerin mesleki eğitim ve öğretim politikasını gözden geçirdi. Çin’deki mesleki eğitim için rapor hazırlıkları devam ediyor. Nihai raporun 2010’un son aylarında açıklanacağı belirtildi. (Radikal)