Off-shore'zedeye bir ay içinde ödeme

İmarbank'ta, bankacılık izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, off-shore'dan mevduata geçenlere ödeme yapılacak. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - İmarbank'ta, bankacılık izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, off-shore'dan mevduata geçenlere ödeme yapılacak. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener tarafından geçen ay açıklanan, ödeme yapılacağı hususun önü açılmış oldu. Buna göre, İmarbank nezdindeki, bankacılık işlemi yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarihten geriye doğru bir ay içinde (3 Haziran 2003 tarihi dahil), kıyı bankalarındaki hesapların yurt içi mevduata dönüştürülmesi suretiyle açılan hesapların hak sahiplerine, ibraname ve taahhütname alınmak kaydıyla TMSF tarafından ödeme yapılacak. TMSF söz konusu ödemenin en geç 2 Eylül 2006'ya kadar yapılacağını açıkladı.
Belge getirecekler
Bu karara istinaden ödenecek tutarlarla ilgili hak sahiplerinin, kıyı bankacılığından (off-shore) sağlanan faiz gelirleri için ilgili vergi dairesinden vergi ilişiğinin olmadığına dair belgeyi, ödemeyi yapacak görevli bankaya ibrazı zorunlu olacak. Bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, İmarbank'la ilgili kararname eki kararın ilgili maddeleri uyarınca hesaplanacak ödeme tutarlarıyla faiz ödemeleri toplamı; müracaatta bulunmuş hak sahiplerine bir ay içinde ödenirken, kalan tutar mudiler adına TMSF'ce Ziraat Bankası'nda açtırılacak hesaplara aktarılacak. Bu arada, TMSF, off-shore havalesi karşılığında İmarbank'da 3 Haziran-3 Temmuz 2003 arasında açılan hesaplara ödemelerin, en geç 2 Eylül 2006 tarihine kadar yapılacağını açıkladı.