Off-shorezede'ye müjde

Anayasa Mahkemesi'nden İmarzedelere iyi haber çıktı. Mahkeme, "İmar Bankası'na el konulmadan önce İmarbank'ın kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından...

ANKARA - Anayasa Mahkemesi'nden İmarzedelere iyi haber çıktı. Mahkeme, "İmar Bankası'na el konulmadan önce İmarbank'ın kıyı bankalarındaki off-shore hesaplarından son 1 ayda mevduat hesabına dönenlere ödeme yapılmayacağını" öngören yasa hükmünü bir oy farkla iptal etti. Mahkeme Başkanvekili Haşim Kılıç, gazetecilerin "Bu durumda olanlara ödeme yapılacak mı?" sorusuna 'ödeme yapılıp yapılmayacağı TMSF'nin kararına ve bu konuda yerel mahkemelerde açılan dava sonuçlarına bağlı olduğunu' söyledi. Karar, CHP'nin başvurusu üzerine alındı.
Anayasa Mahkemesi'nce dün iptal edilen ve İmarbank'ta offshorezedelere ödeme yapılmamasını düzenleyen yasa şöyle; "... BDDK'nın bankacılık iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalarındaki hesapları mevduat güvencesine almak amacına matuf, bankacılık izni kaldırılan bankaların yurtiçi kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar..."
Anayasa Mahkemesi, yasanın yürürlüğünü durdurma istemini geçen yıl reddettiği için kapatma gerekçeleri Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Karar, Anayasa gereği tüm mahkemeleri ve TMSF'yi de bağlayıcı nitelikte. Bu yüzden, İmarzedelerin açtığı davalarda mahkemeler, iptal kararına dayanarak lehe kararlar verebileceği gibi, hükümet de iptal edilen hüküm yerine yeni düzenleme yapabilecek. İptal kararı, kanunun İmarzede ödemelerini düzenlemesi nedeniyle sadece bu banka mağdurlarını kapsayacak.