Oger maaş garantisi verdi

Oger, kamuya geçme hakkından 28 Şubat tarihine kadar vazgeçerek Türk Telekom'da kalmayı seçecek olan çalışanlarına, beş yıla kadar uzayan iş güvencesi süresi dolmadan önce işten çıkarılmaları halinde...

ANKARA - Oger, kamuya geçme hakkından 28 Şubat tarihine kadar vazgeçerek Türk Telekom'da kalmayı seçecek olan çalışanlarına, beş yıla kadar uzayan iş güvencesi süresi dolmadan önce işten çıkarılmaları halinde, iş güvencesinin süresi doluncaya kadar maaş ödemeyi taahhüt etti. Buna göre sözleşmesiyle beş yıllık iş güvencesi verilen bir Telekom çalışanı bir yıl sonra işten çıkarılırsa dört yıl daha Tekelom'dan maaşını almaya devam edecek.
Türk Telekom hisselerinin yüzde 55'inin Oger Telekom'a devredilmesiyle birlikte çalışanların, Telekom'da mı kalacakları yoksa başka bir kamu kuruluşuna mı geçeceklerine ilişkin tercihte bulunmaları için 12 Nisan 2006'ya kadar süre tanınmıştı.
28 Şubat'a kadar süre
Ancak Telekom yönetimi, Kurban Bayramı'ndan önce yayımladığı bir tebliğle Telekom'da kalmak isteyenlerin 28 Şubat'a kadar sözleşme imzalayarak kamuya geçme hakkından vazgeçmeleri halinde, Telekom'daki çalışma sürelerine bağlı olarak beş yıla kadar iş güvencesi sağlanacağı, mevcut ücretlerine yüzde 35'e kadar zam yapılacağı ve bir maaş özel ikramiye alacağını duyurdu.
Bu arada 28 Şubat'tan önce Telekom'da kalma kararını verecek olan çalışanlarla imzalanacak '1'nci Tip İş Sözleşmesi'nin koşulları da belli oldu. Sözleşme Telekom personeline de dağıtıldı. Kilit durdumdaki Telekom personelinin büyük bölümünün kamuya geçme hakkını kullanmasından endişe duyduğu ileri sürülen Oger'in, kalacak Telekom çalışanlarına oldukça avantajlı koşullar teklif ettiği gözlendi.
Buna göre, Telekom'da kalacak olan personele Telekom'daki kıdem sürelerine göre beş yıla kadar iş güvencesi sağlanacak. Telekom bu süre içinde çalışanın sözleşmesini feshedemeyecek. Buna rağmen çalışanı işten çıkarırsa, güvence süresi sonuna kadar alacağı ücret toplamı üzerinden aylık tazminat ödeyecek. Örneğin beş yıllık güvence verilen bir çalışanın iş sözleşmesi bir yıl sonra feshedilirse, Telekom bu çalışanına dört yıllık ücretini, tıpkı iş sözleşmesi devam ediyormuş gibi beşinci yılın sonuna kadar ödemeye devam edecek. İşten çıkarılanlara ayrıca diğer yasal tazminatları da ödenecek.
Rakipte çalışma yasağı
Ancak sözleşmesi, İş Kanunu'nun 25'inci maddesindeki haklı sebeplere göre feshedilenlere ise tazminat ödenmeyecek. İş Yasası'ndaki haklı sebepler sağlık, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve diğer zorunlu nedenler olarak sıralanıyor.
Telekom tarafından hazırlanan sözleşmede çalışanlar aleyhine en önemli koşul ise işten ayrıldıktan sonra bir yıl süreyle Türk Telekom'un rakibi bir şirkette çalışmama yükümlülüğü getirilmesi oldu. Ayrıca, çalışanlara işten ayrıldıkrtan sonra beş yıl süreyle Telekom'la ilgili sırları saklama zorunluluğu da getiriliyor.
Koruma kanununa onay
Bu arada TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, özelleştirilen Telekom'da çalışmaya devam edenlerin haklarının beş yıl korunmasına ilişkin kanun teklifini kabul etti.