Öğrenim kredilerinde ödeme süresi uzuyor

Öğrenim kredilerinde ödeme süresi uzuyor
Öğrenim kredilerinde ödeme süresi uzuyor
Kanun teklifiyle öğrenim kredisi borcu olanlara da büyük kolaylık geliyor. Üniversite eğitimi sırasında alınan kredi borçlarının geri ödeme süresi uzuyor, üç aylık taksitlerin yerini aylık taksitler alıyor.

AKP 'li vekiller Kerim Özkul, Fatih Metin, Veysi Kaynak, Abdurrahman Arıcı, Ahmet Aydın, Abdullah Çalışkan, Zeki KArabayır ve Halil Maçızıoğlu tarafından hazırlanan kanun teklifi, öğrenim kredisi borcu olanlara kolaylık öngörüyor. Bugün Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklif, hem 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda hem de 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

351 sayılı kanunun 16. maddesinde öngörülen değişiklikle, öğrencinin kredi borcunu kredi aldığı süre boyunca ödemesi düzenleniyor. Yani eğitim süresi 5 yıl olan bir fakültede okuyan öğrenci, 5 yıl boyunca kredi almış ise; borcunu 5 yılda geri ödeyecek. Oysa mevcut kanun bu borcun 2.5 yılda ödenmesine hükmediyor. 

Aylık ödeme sistemine geçilecek
Ya da lisansın ardından, master ve doktoraya devam edilmiş ise; örneğin 10 yıl boyunca öğrenim kredisi alınmışsa, bunun geri ödemesi de 10 yıl olacak.
Yine mevcut kanuna göre borç 3'er aylık dönemler halinde taksitlendiriliyor. Oysa yeni teklif, borcun aylık taksitler halinde geri ödenmesini düzenliyor.
Öğrenim kredisi kullananlar, borçlarını geri ödemeye öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl, öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde ise 4 yıl sonra başlıyorlar. 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Öğrenim kredisi kullananlar, halen öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl, lisansüstü eğitim yapanlar ise eğitimin bitiminden 4 yıl sonra geri ödemekle yükümlüler. Borçlu, kuruma başvurusu sırasında işsiz olduğunu ispatlarsa borcun geri ödemesi Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 1'er yıllık sürelerle uzatılabiliyor. ( Hürriyet )

bigPara.com