ÖİB Telekom için ek süre peşinde

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Danıştay'ın Türkiye Haber-İş Sendikası'nın açtığı davada Türk Telekom özelleştirmesiyle ilgili gündeme getirilen usulsüzlük iddialarını ciddi bularak tanıdığı...

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Danıştay'ın Türkiye Haber-İş Sendikası'nın açtığı davada Türk Telekom özelleştirmesiyle ilgili gündeme getirilen usulsüzlük iddialarını ciddi bularak tanıdığı 10 günlük sınırlandırılmış savunma süresinin 30 güne çıkarılmasını talep etti.
ÖİB'nin Türk Telekom ile ilgili açılan davada savunma için ek süre talep ettiği öğrenildi. Danıştay Nöbetçi Dairesi, Türkiye Haber-İş Sendikası'nın açtığı davada Telekom özelleştirmesiyle ilgili gündeme getirilen iddiaları ciddi bularak Özelleştirme İdaresi'ne sınırlandırılmış olarak 10 günlük süre tanımıştı. Karara göre, Özelleştirme İdaresi'nin 10 gün içinde tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasını ekleyerek birinci savunmasını vermesi ve bunun ardından yürütmeyi durdurmaya ilişkin görüşmenin yapılması gerekiyordu. Tanınan sürenin bu hafta dolması beklenirken, Özelleştirme İdaresi savunma süresinin 30 güne çıkarılması için başvuruda bulundu.
Danıştay Nöbetçi İdaresi'ndeki iki üyenin ise 10 günlük savunma süresi tanınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verilmesini gerekli görmeleri ve hukuka aykırılık iddialarını yerinde bulmaları dikkat çekmişti.