ÖİB: Telekom imtiyaz sözleşmesi 'anlaşılır' değil

Özelleştirme İdaresi, Telekom imtiyaz sözleşmesini 'yatırımcı için açık olmadığı' gerekçesiyle iade etti. İdare, sözleşmenin yeniden değerlendirilmesini talep ederken, göz önünde bulundurulacak hususlar dokümanının da gönderilmemesini istedi.

ANKARA - Özelleştirme İdaresi, Telekom imtiyaz sözleşmesini 'yatırımcı için açık olmadığı' gerekçesiyle iade etti. İdare, sözleşmenin yeniden değerlendirilmesini talep ederken, göz önünde bulundurulacak hususlar dokümanının da gönderilmemesini istedi.
Özelleştirme İdaresi'nin Telekomünikasyon Kurumu'nun gönderdiği Telekom'la ilgili taslak imtiyaz sözleşmesini ve sözleşmenin imzalanması aşamasında göz önünde bulundurulacak hususlar dokümanını, "yatırımcılar açısından anlam ifade edebilmesi için yeterince açık olmadığı" gerekçesiyle iade ettiği ortaya çıktı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 21 Şubat 2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu'na gönderdiği yazıyla kendisine iletilen taslak imtiyaz sözleşmesini iade etti. Özelleştirme İdaresi'nin yazısında, şöyle denildi: "'Taslak İmtiyaz Sözleşmesi ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Görev Sözleşmesi'nin Özelleştirme Sonrası İmtiyaz Sözleşmesi'ne Dönüştürülerek İmzalanması Aşamasında Öncelikle Gözönünde Bulundurulacak Hususlar' hakkında dokümanların Türk Telekom A.Ş.'nin hisselerinin özelleştirilme sürecine iştirak eden ve nihai tekliflerini hazırlamakta olan yatırımcılar açısından anlam ifade edebilmesi için yeterince açık olmadığı düşünülmektedir. Bu çerçevede 16 Şubat 2005 tarih ve 3447 sayılı yazınız ve ekleri iadeten gönderilmektedir." Yazıda, "Kurul kararı ve eklerinin Türk Telekom A.Ş hisselerinin yüzde 55'inin özelleştirilmesi için ihale sürecine iştirak eden yatırımcılara açıklanabilmesi için yeniden değerlendirme yapılarak sadece imtiyaz sözleşmesi taslağının gönderilmesi" talep edildi. Böylece Telekomünikasyon Kurumu'nun daha önce göndermiş olduğu "göz önünde bulundurulması gereken hususlar" dokümanının da yeniden gönderilmemesi istendi.
Bu gelişmelerin ardından Telekomünikasyon Kurulu, 17 Mayıs 2005'te toplanarak, Özelleştirme İdaresi'ne daha önce gönderilmiş olan 'nihai olmayan taslak imtiyaz sözleşmesi'nde değişiklik yapılarak nihai hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kararla taslak imtiyaz sözleşmesindeki "imtiyaz sözleşmesinin süresinin uzatılması" maddesi, "imtiyaz sözleşmesinin süresinin uzatılması ve sonlanması" olarak değiştirilirken, sözleşmenin yenilenmesi talebinin "o tarihteki geçerli mevzuat yerine" "406 sayılı kanunun ilgili hükümleri ve meri mevzuata göre" değerlendirilmesi öngörüldü.
Nihai sözleşme taslağına ayrıca imtiyazın sonlandırılmasına ilişkin olarak şu düzenleme eklendi:
"Sözleşmenin Türk Telekom'la yenilenmemesi halinde sözleşme 406 sayılı kanunun ilgili hükümleri ve diğer mevzuat çerçevesinde sonlandırılarak gerekli her türlü işlem bu çerçevede yapılır, kamu hizmetinin kesintisiz ve gereğince yürütülmesi için kurumca gerekli tedbirler alınır." Eski Ulaştırma Bakanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, bu eklemenin, 406 sayılı kanunda imtiyaz sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmaması nedeniyle bir anlam ifade etmediğini savunuyor.
Mülkiyet tartışması
Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci de sözleşme süresi bitiminde mülkiyet devri olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "20 yıl sonrasını şimdiden öngörmenin doğru olmayacağı" yanıtını vermişti. Cep telefonu şirketleriyle yapılan imtiyaz sözleşmelerinde ise mülkiyet devrine ilişkin şu düzenleme var: "Sözleşme uzatılmazsa lisans süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu durumda işletmeci, abone işlemleri sistemi ile sistemin işleyişini etkileyici tüm teçhizatı ve bu teçhizatın kurulu bulunduğu işletmecinin kullanımında olan taşınmazları kuruma ya da kurumun göstereceği kuruluşlara bedelsiz olarak devredecektir."