ÖİB Tüpraş için Danıştay'ı bekliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Tüpraş ihalesinde Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararının kendilerine ulaşmasının ardından yasal süresi içerisinde gerekli inceleme...

İSTANBUL - Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Tüpraş ihalesinde Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararının kendilerine ulaşmasının ardından yasal süresi içerisinde gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağını söyledi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) dün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen başkan Metin Kilci imzalı açıklamada, Tüpraş'ın yüzde 51 kamu hissesinin blok satış yoluyla özelleştirilmesine ilişkin basında haberlerin yer aldığına işaret edilerek, kendilerine resmi bildirim olmadığı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Karar ve gerekçelerine ilişkin idaremize ulaşan herhangi bir bilgi ve belge yoktur. Bahse konu kararların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, davayı esastan gören Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı'na intikalini müteakip, anılan daire tarafından söz konusu kararlar idaremize tebliğ edilecektir. Bunun üzerine, idaremizce yasal süresi içinde gerekli inceleme ve değerlendirme yapılacaktır.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca itiraz üzerine tesis edilen söz konusu yürütmenin durdurulması kararlarını müteakip, anılan davalara ilişkin nihai karar Danıştay 13. Dairesi'nce esastan görüşülecektir."
Koç, Tüpraş, Aygaz kapalı
Bu arada İMKB yönetimi tarafından Tüpraş özelleştirmesiyle ilgili açıklama gelene kadar işlem sıraları kapatılan Tüpraş, Koç Holding ve Aygaz hisselerinin kapalılık durumu da korunuyor.