'Ölçüsüz' büyüme korkuttu

Ulaştırma Bakanlığı, plansız ve sağlıksız büyüdükleri ve personellerini ağır koşullarda çalıştırdıkları için havayolu şirketlerinin uçuş emniyeti ile ticari açıdan riskli olduğunu ilan etti.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Ulaştırma Bakanlığı, plansız ve sağlıksız büyüdükleri ve personellerini ağır koşullarda çalıştırdıkları için havayolu şirketlerinin uçuş emniyeti ile ticari açıdan riskli olduğunu ilan etti. Bu riskin en
aza indirilmesi amacıyla Sivil Havcılık Genel Müdürlüğü'nden ön mutabakat almayan şirketlerin uçak ve personel alımı yasaklandı.
Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasında özel havayolu şirketlerine yönelik güvensizlik tartışması yaşanmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım adına Sivil Havacılık Genel Müdürü Topa Bilgetin Toker imzasıyla genelge yayımlandı. Genelge, havayolu şirketlerinin ticari ve uçuş emniyeti açısından risk taşıdığını ortaya koydu.
7 Temmuz 2005 tarihini taşıyan ve Türkiye Özel Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) ile tüm havayolu işletmelerine gönderilen genelgede, sivil hava taşımacılığında yaşanan gelişmelere parelel mevcut havayolu işletmelerinin filolarına ilave ettikleri uçak sayısında büyük artış olduğuna dikkat çekildi. Genelgede, "Bu artış esnasında havayolu işletmelerinin plansız ve sağlıksız büyüdükleri değerlendirilmekte ve bu büyümenin gerek ticari olarak, gerekse uçuş emniyeti bakımından önemli risk taşıdığı, işletmeleri etkin, verimli çalışmaktan uzaklaştırdığı düşünülmektedir" denildi.
Ciddi suçlamalar var
Uçuş personeli ve teknik personelin şirketler arasında sürekli yer değiştirmesinin yarattığı sirkülasyonun uçuş emniyeti bakımından önemli sorunlar yarattığı vurgulanan genelgede, "Sirkülasyon nedeniyle personelin ilgili mevzuatın öngördüğü şartların ötesinde ve verimsiz çalışmaya zorlandığı" kaydedildi. Genelgede bu nedenlerle, havayolu şirketlerinin yeni uçak almadan önce bakanlığı filo ve personel konusunda bilgilendirip, ön mutabakat almasının zorunluluk haline geldiği de vurgulandı.
Genelgeye göre, filosuna uçak ilave etmeyi planlayan havayolu şirketlerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, detaylı bilgi vermek zorunda olacakları bazı konular şöyle: "Filoya eklenmesi planlanan uçağın işletmeye mali etkilerini gösterir fizibilite raporu,
uçağın filoya eklenmesine müteakip yaz-kış hangi hatlarda uçurulacağına, yoğun sezon dışında wet-lease verilip verilmeyeceğine dair planlar, revizyon planları, bakım programı ve köprü dokümanı, İşletmenin mali yapısını gösterir Yeminli Mali Müşavir onaylı ara bilançosu ve mali raporu. (Ödenmiş sermaye miktarı ve teminat mektubu.)
Personelle ilgili olarak; filoya eklenmesi planlanan uçak tipine uygun lisansa sahip yeni istihdam edilecek kokpit ekibine ait isim listesi, uçuş saatleri, daha önce hangi işletmede görev yaptığı, sözleşme ve
uçuş programı, kokpit ekibi sayısı hesabının yapılması. İlave kokpit
ekibi listesinde yer alan ancak filoya eklenmesi planlanan uçak tipine uygun lisansı bulunmayan kokpit ekipleri için tip eğitiminin nerede ve ne zaman alınacağı. İşletmede yeni istihdam edilecek kokpit ekiplerine İşletme El Kitabı bölüm D'ye göre verilmesi gerekli eğitimin ne zaman, kimler tarafından nerede, ne kadar sürede verileceği. Filoya eklenmesi planlanan uçak tipine uygun lisansa sahip yeni istihdam edilecek kabin memurları ve yükleme uzmanlarına ait isimler, daha önce görev yaptığı işletme, sözleşme, ve uçuş programı ile işletmede yeni istihdam edilecek kabin memurları ve yükleme uzmanına verilecek eğitimi ne zaman, kimlerin nerede ve ne kadar sürede vereceği. Bakım yönetimi el kitabı ve programı ile köprü dokümanı, işletmede görev yapmakta olan teknisyenler için minimum adam-saat hesabının yapılması ve gereklilik halinde kimlerin istihdam edileceği".
Yayımlanan genelgeye göre, bu bilgi ve belgeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne sunarak, ön mutabakat sağlayamayan işletmelere tescil rezervasyonu yapılmayacak, ithal izni verilmeyecek ve tescil işlemleri tamamlanmayacak.