@ismailsaymaz

Ölen işçi sorumlu!

Ölen işçi sorumlu!
Ölen işçi sorumlu!
Elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden Erkan Keleş'in soruşturmasında yeni bilirkişi işçiyi sorumlu buldu.
Haber: İSMAİL SAYMAZ / Arşivi

BEDAŞ’ta, taşeron işçi olarak çalışan Erkan Keleş, 26 ay önce eğitimsiz, eldivensiz ve kontrol kalemsiz olduğu halde onarım için yüksek gerilim hattına çıktığında sorumlu teknisyen yanlış trafoyu kapattığı için elektrik kesilmediğinden hayatını kaybetmişti. Keleş’in ölümünden sonra hazırlanan bilirkişi raporunda ve ek raporda; bütün BEDAŞ personeli ve taşeron şirket yetkilileri suçlu ve kusurlu bulunmuştu. Dava açılacağı sırada ise savcı değişti. Yeni savcı, dosyayı bir kez daha bilirkişiye gönderdi. İki yılı aşkın açılmayan davada şimdi de yeni bilirkişi “Vasıfsız işçi olup eğitim almadığı halde arızaya müdahale etmek için tereddütsüz direğe çıktı” diyerek işçi Keleş’i suçlu buldu.
11 Eylül 2010’da hayatını kaybeden Keleş için ilk olarak Gaziosmanpaşa Savcılığı tarafından bilirkişi olarak atanan İş Güvenliği Uzmanı Ömer Faruk Hepgur ve Elektrik Uzmanı Aybent Gökgöz raporlarında taşeron şirketin sözleşmelere dahi uymadığını belirtti. BEDAŞ teknisyeni Özkan Gündoğdu, trafoda yanlış kolu indirince elektrik akımı kesilmedi, direkte enerji olup olmadığını kontrol için geri dönmedi. Raporda, üç kişi kusurlu gösterildi: Teknisyen Özkan Göndoğdu, İşletme Şefi Ali Sönmez ve taşeron firmanın şantiye şefi Nusret Çoruh. 

Bilirkişiler de değişti 

Savcılık, faillerle fiil arasında illiyet bağını araştırmak üzere bilirkişi Aybent Gökgöz’ün yeniden görevlendirdi. Gökgöz’ün raporunda, BEDAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay ile bütün yardımcıları, hiyerarşik olarak tüm BEDAŞ yönetimi suçlu ve kusurlu bulundu.
İddianamenin hazırlanması beklenirken Savcı Ahmet Yaşar Atalay görevinden ayrıldı. Yeni savcı, dosyayı ikinci kez bilirkişiye yolladı. Bilirkişi Nihat Ayık ve Nuri Şener Tığlı’nın 10 Ekim 2012’de tamamladığı raporda, bir numaralı kusurlu olarak, işçi Erkan Keleş gösterildi. Keleş’in yanı sıra üç yetkilinin daha kusurlu sayıldığı raporda Keleş için şöyle denildi: “4-5 senedir hava hattı işlerinde çalıştığı, iş güvenliği eğitimi aldığı kesindir. Vasıfsız işçi ve eğitim almamış olduğu halde arızaya müdahale etmek için tereddütsüz direğe çıkmıştır. İş güvenliği kurallarına uyma yükümlülüğünü yerine getirmeyen maktul Erkan Keleş asli kusurludur.”