Ölüm aylığında ayrımcılık bitti

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) ölüm sigortasından aylık bağlanması için en az 5 yıl sigortalı olmak ve...

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) ölüm sigortasından aylık bağlanması için en az 5 yıl sigortalı olmak ve sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödeme şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, düzenlemenin 'eşitliğe' ve 'sosyal hukuk devleti' ilkelerine aykırı olduğuna dikkat çekerken, iptalle oluşacak yasal boşluğun giderilmesi için de hükümete bir yıl süre verdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu, Anayasa'nın 60. maddesine göre herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu anımsatılan mahkeme kararında şöyle denildi: "Mevcut düzenlemeye göre aynı durumda bulunan kişilerin yasanın öngördüğü haklardan aynı esaslara göre yararlandırılmalarının Anayasa'nın eşitlik ilkesinin gereğidir. Kurala göre, sigortalılık süresi uzadıkça ödenmesi gereken prim gün sayısı da artacağından, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, bu sürenin her yılı için ortalama olarak 180 gün (toplam 900 gün) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda ölen bir sigortalının hak sahibi kimselerine ölüm sigortasından aylık bağlanabilecek ancak, toplam olarak 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olsa dahi sigortalılık süresi 5 yıldan fazla olan bir başka sigortalının ölümü halinde hak sahibi kimselerine bu aylık bağlanmayacaktır."
'Hakkaniyete uymuyor'
Kararın devamında şu ifadeler yer aldı: "Daha az süreli sigortalı bulunup, daha az prim ödemişken ölen bir sigortalının hak sahiplerinin bu güvenceden yararlandırılıp aynı oranda ya da fazla prim ödemiş ölen bir sigortalının, sigortalılık süresinin daha uzun ve bu sürenin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödenememiş olması nedeniyle, hak sahiplerini sosyal güvenceden yoksun bırakmak, hakkaniyete ve yasa önünde eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır."