Onay mayısta gerçekleşecek

Devlet Bakanı Babacan, IMF ile üç yıllık stand-by için uzlaştıklarını açıkladı. Niyet Mektubu, mayısın ilk yarısında İcra Direktörleri'ne gidecek. Teşvik yasası sorun olmaktan çıktı. IMF temsilcisi Moghadam, "Erken seçim bizce sorun değil" dedi.

ANKARA - Uluslararası Para Fonu IMF ile yeni 3 yıllık stand-by için mutabakat sağlandı. Niyet mektubu, mayıs ayının ilk yarısında IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına sunulacak. Devlet Bakanı Ali Babacan, ekonomide önemli başarılar sağlandığına dikkat çekerek, "'Risk var, tehlike var' demek vatanansever bir davranış değil" diyerek eleştirdi.
Babacan dün düzenlenen IMF Türkiye Masası eski Şefi Rıza Moghadam ve yeni şef Lorenzo Giorgianni ile Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp'ın da katıldığı toplantıda "Yeni stand-by'a ilişkin önemli aşamayı tamamladık" dedi. Babacan, yeni stand-by'a ilişkin niyet mektubunun IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda mayısın ilk yarısı görüşülmesinin beklendiğini vurguladı. Babacan, sürecin uzamasında 16-17 Nisan'daki Dünya Bankası IMF ilkbahar toplantıları ile yasalaşması koşulu getirilen ve TBMM Genel Kurulu'nda bulunan Gelir İdaresi yasa tasarısının Cumhurbaşkanı'nca onay sürecinin etken olduğunu vurguladı.
IMF: Dört sorun var
Babacan, IMF'nin önkoşulları içinde yer alan gelir idaresi, sosyal güvenlik ve bankacılık yasa tasarılarını en kısa sürede yasalaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
IMF Türkiye Masası Şefi Rıza Moghadam ise "Türkiye ekonomisinde, önümüzdeki döneme ilişkin görüntü iyi" saptaması yaparken, büyüme, enflasyonda ve borç yükünün azalmasında önemli gelişmeler sağlandığını söyledi. Moghadam, azalma eğilimine rağmen hâlâ yüksek seyreden borç stoku, reel faizler ve işsizlik ile bölgesel dengesizliklerin üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Moghadam, bu sorunların üzerine gidilebilmesi için, tutarlı politikalar gerektiğini belirtip, 3 yıllık programın bu 'gerekli politika' ihtiyacını kapsadığını söyledi. Hükümetin uygulamalarını başarılı bulan Moghadam, "Biz bundan sonra da hükümetle birlikte çalışmak için hevesliyiz" diye konuştu.
Babacan, teşvki yasasının ekonomik program açısından sorun olmaktan çıktığını, çeşitli bakanlıklarca hazırlanan ve katrilyonları bulan maliyetlerin tasarının alt komisyonda görüşülmesi sırasında 'ihmal edilebilir boyuta' indiğini söyledi. Moghadam da, yasada daha düşük maliyetli düzenlemeler yapıldığını bu gelişmeleri teşvik edici bulduklarını söyledi.
'Vatansever değiller'
Ekonomi programının stand-by devreye girmediği halde 3 ayı aşkın süredir uygulandığını kaydeden Babacan, "Olumlu gelişmeleri göz ardı edip birkaç olumsuzluğu göstererek işadamlarının moralini bozmaya çalışmanın, 'Risk var tehlike var' diye ortalığı karıştırmanın vatansever bir davranış olmadığını" söyledi.
Cari açığa revizyon
Babacan, teknik görüşmeler sırasında bazı makro göstergelerde revizyon yapıldığını, niyet mektubu yayımlandığında bunların açıklanacağını söyledi. Cari açıkta da bir miktar yenileme olacağını belirten Babacan, "2004'ten daha büyük bir rakam beklemediklerini" söyledi. 2004 yılında cari açık 15.6 milyar dolar olmuştu.
Yeni stand-by'ın IMF fonları ve kredi kullanımından çıkış programı olduğunu söyleyen Babacan, 2007'den sonra içinde kredi unsurları olan yeni düzenlemeye ihtiyaç görülmediğini söyledi. Babacan, "Şu an itibarıyla baktığımızda öyle görüyoruz. Ama bu konudaki kararımızı da biz, 'Peşinen şöyle yapacağız, böyle yapacağız' diye de açıklamıyoruz" diyerek temkini elden bırakmadı. Bakan Babacan, "Bugün tüm gelişmekte olan ülkeler içinde en az risk primi ödeyen ülke haline geldiysek bunun sebebi AB'dir" dedi.
Babacan, stand-by'ın da Türkiye'nin AB sürecine daha pürüzsüz ve isabetli şekilde girmesini sağlayacağını kaydetti.
'Erken seçim Türkiye'nin iç işidir'
Moghadam, 2006 yılında erken seçim konusunda bir kaygıları olup olmadığı yolundaki bir soru üzerine, bunun Türkiye'nin iç işi olduğunu belirterek, önceki stand-by'ın birden fazla hükümet ile devam ettiğini, kendilerinin ekonomi programının devamıyla ilgilendiklerini söyledi. Bakan Ali Babacan, bu sorunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da defalarca yöneltildiğini ve Başbakan'ın da böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söylediğini anımsattı.
IMF: Özel sektör olsun demedik
Gelir İdaresi Başkanı'nın özel sektörden seçilmesi konusunda IMF'nin bir önerisinin olup olmadığı sorusu üzerine IMF Türkiye Masası Şefi Rıza Moghadam, bu tür konular gündeme geldiğinde uluslararası standartlara bakıldığına işaret ederken "Hayır, bu konuda hiç bir müdahale veya tutumumuz olmamıştır. Kişiler değil işlerin nasıl yürüdüğü önemlidir" yanıtını verdi.