Onur Air, Avrupa Birliği gündeminde

Onur Air'e dört Avrupa ülkesi tarafından getirilen uçuş yasağı Avrupa Birliği Komisyonu'nun gündemine geldi. Komisyon konunun incelenip açıklığa kavuşturulması için havacılık güvenliği uzmanlarını toplantıya çağırma kararı aldı.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Onur Air'e dört Avrupa ülkesi tarafından getirilen uçuş yasağı Avrupa Birliği Komisyonu'nun gündemine geldi. Komisyon konunun incelenip açıklığa kavuşturulması için havacılık güvenliği uzmanlarını toplantıya çağırma kararı aldı.
Hollanda, Fransa, Almanya ve İsviçre tarafından getirilen yasak AB bünyesinde havayolu şirketlerine yönelik 'kara liste' oluşturulması tartışmalarını da alevlendirdi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan AB Komisyonu'nun taşımacılıktan sorumlu üyesi Jacques Barrot'nun sözcüsü Stefaan De Rynck, bir havayolu şirketine yasak getirmek, uçuşlarını askıya almak ya da uçuş haklarını kısıtlamanın üye devletlerin yetkisinde olduğunu söyledi. De Rynck, Komisyon'un şu aşamada izlediği yaklaşımı "Havacılık güvenliği uzmanlarını toplantıya çağırarak neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız" şeklinde özetledi. Bu toplantıda Hollanda ve diğer ülkeler Onur Air'e neden yasaklama getirdiklerini detaylı bir şekilde ortaya koyacaklar. Cuma günü ya da gelecek hafta yapılacak toplantıda Hollanda'nın diğer ülkeleri de ikna etme çabası içinde olması bekleniyor.
18 aydır uyarıyor
AB kaynakları Hollanda'dan kendilerine iletilen bilgiler ışığında, Onur Air'in bu ülke tarafından 18 aydır uyarıldığını, ancak buna karşın gerekli önlemleri almadıklarını dile getirdiler. Hollanda tarafından belirlenen eksikler periyodik bakım eksikliği, yolcu ve uçak sigortlarının yapılmamış ya da eksik olması, pilotların uçuş brövelerinin yanlarında bulunmaması, iniş takımları ve fren sorunları olarak sıralanıyor.
Hollanda ve Almanya'nın aldıkları önlemin teknik incelemelere dayandığı ancak Fransa ve İsviçre'nin diğer ülke tarafından alınan kararı teknik inceleme yapmaksızın izledikleri de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. AB içinde uçuş güvenliği konusundaki düzenlemeler 2004'ten beri var olan ancak tam olarak 2006'da yürürlüğe girecek olan bir genelge çerçevesinde yapılıyor. Bu genelgeye göre üye ülkeler bir havayolu şirketi konusunda aldıkları kararları diğer üyelere iletiyor ve yapılan değerlendirmeler sonucunda daha kapsamlı önlem alınıp alınmayacağı karara bağlanıyor. Bir başkent tarafından alınan önlemin, Komisyon'un önerisi çerçevesinde tüm AB için geçerli olabilmesi sağlanabiliyor. Ancak genelge tam olarak yürürlükte olmadığı için ülkeden ülkeye uygulamalar farklılaşıyor.
Yine aynı nedenle Komisyon "Hollanda'nın aldığı kararı izleyin" çağrısı yapamıyor. AB kaynakları Hollanda'nın Onur Air olayıyla bu genelgeye yönelik bir içtihat yaratma eğiliminde olduğunu ve bunun diğer ülkelerce de desteklenme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.
Kara liste olasılığı
AB'nin havayolu şirketlerine yönelik 'kara liste' oluşturma yaklaşımı da Onur Air olayıyla yeniden gündeme geldi. Liste, gemilere ilişkin kara listenin tersine sadece araca değil tüm şirkete uygulanacak. Eksikleri nedeniyle bu listeye giren şirketlere belli bir süre verilecek ve eksiklerini gidermesi istenecek. Bu listeyle uçuş hakları yasaklanan, ertelenen ya da kısıtlanan bir havayolu şirketi kamuoyuna da duyurulacak. Yolculara ilgili havayolu şirketinin kara listede olduğunun bildirilmesi zorunlu olacak. 21 Nisan'da yapılan bir toplantıda üye ülkelerden bu listenin oluşturulması konusunda destek çıktı. Bu listenin hayata geçebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun da bu fikri onaylaması gerekiyor.