Orta Asya'ya Türk belediyesi modeli

Sosyalist dönemden devraldıkları valilikler yerine yerel yönetimlerde Türk belediye modeline geçiş hazırlığındaki Türk cumhuriyetleri, altyapılarını yeniledikleri şehirlerinde başta ulaşım...
Haber: SELİM EFE ERDEM / Arşivi

BİŞKEK - Sosyalist dönemden devraldıkları valilikler yerine yerel yönetimlerde Türk belediye modeline geçiş hazırlığındaki Türk cumhuriyetleri, altyapılarını yeniledikleri şehirlerinde başta ulaşım, tekstil ve inşaat sektörü olmak üzere Türk işadamlarına bölgede yeni olanaklar sunuyor.
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) Kırgızistan'a düzenlediği 'Türk modeli yerel yönetim' çıkarmasında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, TDBB Başkanı Erol Kaya'nın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili yer aldı. Türk heyetinin yaptığı ziyaret sırasında Kırgızistan Devlet Başkanı Kurbanbek Bakiyev'in yanı sıra, yerel yönetimler bakanlığı ve parlemento komisyonlarıyla yapılan görüşmelerde, Kırgızistan'daki yerel yönetimlerin dönüşümü ve finansman modelleri için gerekli yasal altyapı ve dönüşüm projeleri ele alındı.
Bakiyev'le yapılan görüşme sonrasında, TDBB'nin Bişkek'te ofis açmasına ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına karar verildi. Bişkek'in vali belediye başkanı Astanbek Nogoev'se çöp ve gecekondu sorunları bulunduğunu belirterek bu alanlarda işbirliği ve yardım talebinde bulundu.
İşbirliği çerçevesinde Türkiye'deki belediyeler Orta Asya belediyelerine şehirlerin planlanması, ulaşım, içme ve atık su altyapısının kurulması, çevre dönüşüm projeleri, şehrin aydınlatılması, küçük sanayi sitelerinin kurulması gibi konularda proje yardımında bulunmaya hazırlanıyor.
İçişleri Bakanlığı ve TİKA aracılığıyla da bu ülkelerde yapılacak yerel yönetim dönüşümlerinin hukuki altyapısı hazırlanıyor. Bu hukuki altyapıyla, çevre, çarpık yapılaşma ve altyapı sorunu bulunan ancak bu sorunları çözmek için yeterli kaynağı bulunmayan Bişkek gibi şehirlerde özelleştirme ya da yap-işlet-devret gibi modellerle büyük kentsel dönüşüm veya altyapı inşaatlarında Türk firmalarının bölgeye ilgisinin artması bekleniyor. TİKA aracılığıyla Bişkek'e 13 milyon dolarlık yatırım yapan Türkiye, bölgede Türk-Kırgız Üniversitesi'nin yanı sıra, devlet personel rejimi hazırlanması, sanayi bakanlığı ve polis akademisi eğitimi, tarım bakanlığı su ürünlerinin geliştirilmesi, karayolları ve turizm master planlarının hazırlanması ve küçük sanayi siteleri kurulması alanlarında projeleri hayata geçirdi. Ülkede Türk işadamlarına yeni fırsatlar doğacağına dikkat çeken TDBB ve Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya, "Gecekondu ve çöp Orta Asya'da büyük bir problem. Yönetim boşluğunda Bişkek'te 24 gecekondu bölgesi oluşmuş. İstanbul'daki gecekondu tasfiyesi ve kentsel dönüşüm projeleri Bişkek ve diğer şehirlere de model. İstanbul'daki gibi çöpün depolanması ve gübreden metro elektriğine dönüşümüne kadar çeşitli projeler hazırlıyoruz. Hukuki altyapı oluştuğunda, buradaki belediyelerin metro ve kentsel dönüşüm gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında Türk sermayesi de gelebilir" diye konuştu.
Başbakan destekli
Türk cumhuriyetleriyle işbirliklerini artıracaklarını anlatan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün de, Avrupa Birliği'nin maddi destekli proje önerilerine rağmen Türk cumhuriyetleri'nin idari dönüşümde Türkiye modelini seçtiğini açıkladı. Nihat Ergün, "TDBB'ye Azerbaycan da katıldı. TDBB bu hükümet zamanında kuruldu ve dolayısıyla başbakan da çalışmalara destek veriyor" dedi.