Orta gelirliye mini müjde

Hükümet, orta gelirliden alınan gelir vergisinde yıllık 140 YTL indirime gidiyor.

ANKARA - Hükümet, orta gelirliden alınan gelir vergisinde yıllık 140 YTL indirime gidiyor. Beyannameye tabi gelirlerden alınan en yüksek vergi oranınını yüzde 40'tan yüzde 35'e çeken yasa teklifinin Meclis'teki görüşmeleri sırasında AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik tarafından verilen önergeyle gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlendi.
Önergeye göre hem ücretliler, hem de beyana tabi gelir elde edenlerin yıllık 7 bin YTL'ye kadar kazançları yüzde 15 oranında vergilendirilecek. Yıllık 18 bin YTL'ye kadar olan kazançların 7 bin YTL'si için 1050 YTL, fazlası yüzde 20 oranında; 40 bin YTL'ye kadar olan kazancın 18 bin YTL'si 3 bin 250 YTL, fazlası yüzde 27 oranında; 40 bin YTL'den fazla kazançların 40 bin YTL'ye kadarlık bölümü 9 bin 190 YTL, fazlası da yüzde 35 oranında gelir vergisine tabi olacak.
Yıllık geliri 18 bin YTL'ye kadar olanların ödeyecekleri toplam vergi 3 bin 390 YTL iken, önergeyle bu rakam 3 bin 250 YTL'ye çekiliyor. Böylece orta gelir grubunun ödeyeceği vergide yıllık bazda 140 YTL indirim öngörülüyor.
Gelir vergisi dilimlerinde yapılan değişiklik 1 Ocak 2006 tarihinden sonraki gelirler için uygulanacak. Eğer halen yürürlükteki vergi dilimi tarifesi uyarınca yeni yasa yürürlüğe girinceye kadar ödenen vergi, değiştirilen vergi dilimine göre ödenmesi gereken vergi miktarından yüksek ise fazla olan bölüm ücretliler açısından daha sonra ödenecek vergilerden mahsup edilecek.