Orta vadeli planda geri sayım

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun çıkmasının ardından hazırlanan Türkiye'nin ilk Orta Vadeli Planı'ndan sonra, Orta Vadeli Mali Plan'da da sona gelindi.

ANKARA - Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun çıkmasının ardından hazırlanan Türkiye'nin ilk Orta Vadeli Planı'ndan sonra, Orta Vadeli Mali Plan'da da sona gelindi.
Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunulan ve ilk kez hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan ile 2006-2008 dönemindeki bütçe büyüklükleri ve politikalar belirlenecek. Plana göre, 2006-2008 döneminde merkezi bütçe giderlerinin 160.1 milyar YTL'den 166 milyara çıkması, faiz dışı giderlerin de 111.2 milyardan 124.8 milyar YTL'ye ulaşması öngörülüyor.
Bu dönemde personel harcamalarının 35.2 milyar YTL'den 38.7 milyar YTL'ye, sosyal güvenlik harcamalarının 4.9 milyar YTL'den 7.5 milyar YTL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Mal ve hizmet alımlarının ise 16.5 milyar YTL'den 13.7 milyar YTL'ye faiz harcamalarının 48.9 milyardan 41.1 milyar YTL'ye gerilemesi bekleniyor. Söz konusu dönemde merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 141.8 milyardan 161.6 milyar YTL'ye çıkacağı hesaplanıyor. En önemli gelir kalemlerinden verginin ise 130.3 milyardan 151.6 milyar YTL'ye çıkarılması hedefleniyor. Buna karşın 2006 yılında 18.3 milyar YTL olacağı öngörülen bütçe açığının 2008'de 4.3 katrilyona ineceği hesaplanıyor.
Orta Vadeli Mali Planı'n haziran ortasında çıkması bekleniyordu.