ÖTV'de gözler mahkemede

Hükümete, alkollü içeceklerdeki özel tüketim vergisini (ÖTV) iki, tütünde bir katına kadar artırma ve bu mallarla ilgili farklı vergi ve maktu vergi oranı belirleme yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle açılan dava başlıyor.

ANKARA - Hükümete, alkollü içeceklerdeki özel tüketim vergisini (ÖTV) iki, tütünde bir katına kadar artırma ve bu mallarla ilgili farklı vergi ve maktu vergi oranı belirleme yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle açılan dava başlıyor. Anayasa Mahkemesi, davadaki ilk incelemesini 4 Mayıs 2005 Çarşamba günü yapacak.
İçki ve tütün sektörünün çok ciddi yakınma konusu olan ÖTV artışlarına dayanak olan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası Danıştay tarafından ciddi bulundu. Danıştay 7. Dairesi, baktığı bir davada, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının 5228 sayılı yasa ile değiştirilen (b) bendinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
İlk inceleme yapılacak
Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu 4 Mayıs 2005 Çarşamba tarihli gündemine aldı. Mahkeme, belirtilen günde iptal istemiyle ilgili ilk incelemesini yapacak. Dosyada herhangi usul eksikliği bulunmadığında dosya raportöre verilecek, bunun bitmesiyle de esastan görüşme tarihi belirlenecek. Yüksek Mahkeme, davayı sonuçlandırmadan önce, gerek görürse özel tüketim vergisiyle ilgili bakanlık temsilcilerinin sözlü açıklamalarını dinleyebilecek. Sonuçları, alkollü içecek ve tütün üretici ve satıcılarını, toplanan vergi açısından ise hükümeti yakından ilgilendiren davada iptali istenen bent, şu düzenlemeyi içeriyor:
Hükümetin yetkisi
"... Maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için (kolalı gazozlar ve alkollü içecekler) iki katına, (B) cetvelindeki mallar için (tütün mamulleri) bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve maktu vergi tutarı belirlemeye, listedeki her mal itibarıyla nispi ve maktu verginin yalnızca birisini uygulatmaya, yalnızca nispi vergi uygulanması halinde hesaplanan özel tüketim vergisinin maktu vergi tutarından az olmaması şartını koymaya... Bakanlar Kurulu yetkilidir."