Özaydınlı: Siyasi çalkantı olumsuz gelişmelere yol açar

Koç Holding İcra Kurulu Başkanı Bülend Özaydınlı, siyasi cephede ekonominin kolayca kırılgan bir zemine kayabileceğinin dikkatlerden uzak tutulmaması gerektiğini belirterek, "Soğukkanlılığımızı mutlaka korumalı, en olumsuz gelişmelere bile soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız" dedi.

ANKARA - Koç Holding İcra Kurulu Başkanı Bülend Özaydınlı, siyasi cephede ekonominin kolayca kırılgan bir zemine kayabileceğinin dikkatlerden uzak tutulmaması gerektiğini belirterek, "Soğukkanlılığımızı mutlaka korumalı, en olumsuz gelişmelere bile soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız" dedi. Koç Topluluğu'nun Anadolu Buluşmaları Toplantıları'nın 10'uncusu Koç Holding Yönetim Kurulu Bakanı Mustafa Koç ve 850 bayinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Özaydınlı burada yaptığı konuşmada 2002-2005 döneminde makroekonomik dengelerin güçlü şekilde yeniden tesis edilmesi, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi, siyasi istikrar, yabancı sermaye girişinin hız kazanması gibi konulardaki gelişmelere değinerek şunları söyledi:
"Burada kritik nokta, Türkiye'nin özellikle siyasi planda istikrarsızlık yaşamayacağı konusunda dünya piyasalarına hâkim olan güven duygusuydu. Ancak geçtiğimiz günlerde, bu dengeyi bozan gelişmelere tanık olduk. Türkiye'nin siyasal zirvesindeki tartışmalar, yurtdışındaki bazı çevrelerce 'Türkiye AB yolundan ayrılıyor mu?' sorusunun gündeme getirilmesine neden oldu. Bu soru büyüyerek, önümüzdeki dönemde siyasi istikrarın, dolayısıyla da ekonomik istikrarın tehlikeye girebileceği yorumlarını tetikledi.
'Yeni bir denge kurulacak'
Bu aşamada, ABD'de faizlerin artacağı beklentisiyle global para akışının gelişmekte olan piyasalardan çıkışının hızlanması yurtiçi piyasalarına son üç yılın en büyük çöküşünü yaşattı. Nitekim, kısa bir süre sonra YTL değer kaybetmeye, borsa endeksi düşmeye başladı. Kuşkusuz bu dalgalanma, yeni bir dengenin kurulmasıyla sonuçlanacaktır. Ancak bu yeni denge, başlangıç noktasına göre, daha düşük bir YTL değerine, daha yüksek bir faize tekabül ederse, büyüme, enflasyon gibi temel göstergelere ilişkin beklentilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekli olacaktır."
Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmaların sınırlı kalacağını umduklarını vurgulayan Özaydınlı, şunları kaydetti:
"Ama özellikle siyasi cephede ekonominin kolayca kırılgan bir zemine kayabileceği dikkatlerden uzak tutulmamalı ve ona göre davranılmalıdır. Böyle bir dönemde meydana gelebilecek yeni siyasi çalkantılar zincirleme olumsuz etkilere yol açabilir. Bu yüzden soğukkanlılığımızı mutlaka korumalı, en olumsuz gelişmelere bile soğukkanlılıkla yaklaşmalıyız.
'Türkiye örnek ülke'
Türkiye, Demokratik ve Laik bir Cumhuriyet temelinde kurduğu toplumsal barış ve huzur ortamıyla dünyanın pek çok ülkesine örnek teşkil etmektedir. Bu örneği muhafaza etmek de görevlerimiz arasındadır. Bu nedenle bugün ihtiyaç duyduğumuz en son şey, yeni bir siyasi dalgalanmadır.
Geldiğimiz bu noktadan bizi geriye döndürecek her adımdan kaçınmalı ve gereksiz tartışmalarla hızımızı yitirmemeliyiz. Bu anlamda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için gerek siyasi gerek ekonomik dengelerin korunması büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin bu hassas dengeleri korumak zorunda olduğunu, başarısının bu koşula bağlı olduğunu başta siyasi otorite olmak üzere yönetimdeki her kurumun, her organın, her vatandaşın idrak etmesi gerekmektedir."