Özel çekilişe çekidüzen gelecek

Milli Piyango İdaresi, aralarında GSM operatörlerinin de bulunduğu özel kişi ve kuruluşlarca düzenlenen piyango çekilişlerini disiplin altına alıyor.

ANKARA - Milli Piyango İdaresi, aralarında GSM operatörlerinin de bulunduğu özel kişi ve kuruluşlarca düzenlenen piyango çekilişlerini disiplin altına alıyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü İhya Balak'dan alınan bilgiye göre, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkındaki Yönetmelik ile özel çekilişlere ilişkin usul ve esaslar sil baştan değişiyor. Hazırlanan taslak ile artık özel çekilişlerden ana firmalar sorumlu tutuluyor.
Çekilişlerin güvenli ve sağlıklı yapılmasını amaçlayan taslak, televizyonlardaki yarışma programlarını kapsam dışında bırakıyor. Milli Piyango İdaresi, yarışmalarla ilgili ileride yeni bir düzenlemeye gitmeyi de planlıyor.
Hazırlanan taslak, çekilişlerle ilgili şu düzenlemeleri içeriyor:

  • Ticari faaliyette bulunan kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, cemaatlar, vakıflar, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları, spor kulüpleri, okul aile birlikleri ile mülki amirlerden 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca gerekli izin alan gerçek kişiler piyango düzenleyebilecek.
  • Piyangolar ile benzeri oyunlar ve yarışmaları düzenleyecek kişi ve kuruluşlar, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak, izin alacak.
  • İzin başvurusunda düzenleyiciye ilişkin bilgilerin yanı sıra, düzenlenen kampanyanın başlama ve bitiş tarihi, hangi il ve ilçeleri kapsayacağı, yardım amaçlı piyangolarda kaç bilet bastırılacağı, varsa seri numaraları ve diğer bilgiler açık şekilde bulunacak.
  • Piyango düzenleyen gerçek ve tüzelkişiler, piyangolarla ilgili sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyemeyecek, kullanamayacak, hileli, eksik ya da kusurlu işlem yapamayacak.
  • Piyangolarla ilgili kamu düzenini bozucu, kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı, halkı aldatacak veya yanıltacak şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak.