Özel muayene gün sayıyor

Araç muayene istasyonları özelleşti. İstasyonlardaki hizmetleri, hazirandan itibaren 20 yıl süre ile Akfen-Doğuş-TÜV Süd Ortak Girişimi Grubu verecek.

ANKARA - Araç muayene istasyonları özelleşti. İstasyonlardaki hizmetleri, hazirandan itibaren 20 yıl süre ile Akfen-Doğuş-TÜV Süd Ortak Girişimi Grubu verecek. Ortak Grişim Grubu birinci ve ikinci bölge olarak ayrılan istasyonlara 613.5 milyon dolar ödeyecek.
Birinci ve ikinci bölge olarak ayrılan araç muayane istasyonlarının hizmetlerinin işletme hakkına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre hem birinci hem de ikinci bölgedeki araç muayene istasyonları hizmetinin işletme hakkı Akfen-Doğuş-Tüv Süd Ortak Girişim Grubu'na devredildi. Birinci bölge için yapılan ihaleye 300 milyon 250 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Akfen-Doğuş-Tüv Süd Ortak Girişim Grubu istasyonları 20 yıllığına işletecek. İstasyonların işletmesine 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
Devredilebilecek
İlk grubun devir sözleşmesini imzalamaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ödedikleri teminat irat kaydedilerek istasyonların işletme hakkı 300 milyon dolar bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Limak-Kolin-IC İçtaş Ortak Girişim Grubu'na devredilecek. İkinci bölgedeki araç muayene istasyonları hizmetlerinin işletme hakkı da Akfen-Doğuş-TÜV Süd Ortak Girişim Grubu'nun oldu. Grubun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde işletme hakkı 313 milyon dolar bedelle POVEM Ortak Girişim Grubu'na devredilecek. Bu grup da yükümlülüklerini yerine getirmezse bir sonraki teklife bakılacak.