Özelleştirme işsizine yeni fırsat

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak çalışmak isteyenlere bu yıl sonuna kadar başvurabilme hakkı tanındı.

ANKARA - Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak çalışmak isteyenlere bu yıl sonuna kadar başvurabilme hakkı tanındı.
Bu yolla çalıştırılacak geçici personelde aranan koşullar da esnetildi. Buna göre çalıştırılacak personelde aranan 'rüşvet, hırsızlık, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma gibi suçlardan hüküm giymemek' ve 'en az ilkokul mezunu olmak' gibi koşullar kaldırıldı. Bakanlar Kurulu'nun, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmelerini düzenleyen kararnamelerde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle Özelleştirme İdaresi'nin iştirakler hariç 1 Ocak 1992 ile 20 Eylül 2004 arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akdi, kamu veya özel sektör tarafından feshedilenlerden, gerekli belgelerini 31 Aralık 2005'e kadar Özelleştirme İdaresi'ne teslim edenler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecek.
Emekli yararlanamayacak
Ancak özelleştirme sonucunda işsiz kalıp daha sonra emekli olanlar bu haktan yararlanamayacak. Daha önce özelleştirmeler nedeniyle işsiz kalanların kamuda geçici personel olarak istihdam edilebilmeleri için 20 Eylül 2004'ten sonra 60 gün süre tanınmıştı.