Özelleştirmenin öteki yüzü

Özelleştirmede, 2002 yılından bu yılın temmuz ayı sonuna kadar toplam 4.6 milyar YTL gelir elde edilirken, aynı sürede özelleştirme gideri 3.1 milyar YTL olarak gerçekleşti.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Özelleştirmede, 2002 yılından bu yılın temmuz ayı sonuna kadar toplam 4.6 milyar YTL gelir elde edilirken, aynı sürede özelleştirme gideri 3.1 milyar YTL olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı, 2006 yılı bütçe gerekçesi verilerine göre, özelleştirme gideri 2002'de toplam 1 milyar 254 milyon 291 bin 929.3 YTL, 2003'te 949 milyon 578 bin 907.6 YTL, 2004'te 905 milyon 695 bin 383.8 YTL ve bu yılın ilk yedi ayı itibarıyla da 1 milyon 720 bin 638.7 YTL oldu.
Özelleştirme giderlerinin alt kalemlerine bakıldığında ise sadece özelleştirme faaliyetleri (faaliyet ile ilgili diğer giderler dahil) için yapılan toplam harcama son 3.5 yılın toplamında 147.9 milyon YTL olurken, özelleştirmede danışmanlık firmalarına (genel danışmanlık dahil) toplam 7 milyon 952 bin 863.8 YTL, ilan ve reklamlara da (genel tanıtım dahil) 16 milyon 377 bin 74.6 YTL ödeme yapıldı.
Özelleştirme sonrasında bu kuruluşlardaki personele, iş kaybı tazminatı olarak, 2002 yılından bu yılın temmuz ayına kadar geçen sürede toplam 47 milyon 122 bin 410.7 YTL ödendi. Emekli olanlara ödenen yüzde 30 ek emekli ikramiyesi gideri 20 milyon 42 bin 700 YTL oldu. Sosyal yardım zammına 3 milyon 27 bin 75.9 YTL, özelleştirme sonrası personel giderine 43 milyon 31 bin 178.6 YTL harcandı.
Gider 139 milyon YTL
Özelleştirme İdaresi'nce gerçekleştirilen satışların maliyeti 2002 yılından bu yılın temmuz ayı sonuna kadar toplam 864 milyon 185 bin 272.1 YTL olarak gerçekleşti.
İdarece yapılan satış iskontosu gideri aynı dönem itibarıyla toplam 65 milyon 880.3 bin YTL, özelleştirme giderleri 139 milyon 578 bin 767.7 YTL, faaliyet ile ilgili diğer giderler toplam 8 milyon 305 bin 716 YTL, uzun vadeli borçlanma faiz giderleri 1 milyar 564 milyon 424 bin 580.8 YTL, uzun vadeli borçlanma kur farkı gideri 218 milyon 658 bin 334.6 YTL olarak gerçekleşti.