Özelleştirmeye yeni yasa

Özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarının satışını hızlandırma kararı alan hükümet, satışı zor olan şirketleri "belirli istekliler arasında" ihale usulüyle özelleştirme yoluna gidecek.

ANKARA - Özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarının satışını hızlandırma kararı alan hükümet, satışı zor olan şirketleri "belirli istekliler arasında" ihale usulüyle özelleştirme yoluna gidecek.
Özelleştirmeyi hızlandırmak amacıyla Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarı'ya göre, sermayesindeki kamu payı yüzde 15'in altında olan iştiraklerin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmayacak. Diğer ihale usulleri ile sonuç alınamazsa Özelleştirme İdaresi "Belirli istekliler arasında" kapalı teklif usulü ihale yapabilecek. Özelleştirilen şirketlerle ilgili değer tespit sonuçları, özelleştirme işlemi tamamlanıp, alıcının sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra açıklanacak. Özelleştirme sonrası işsiz kalacaklara ödenecek iş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katı olacak. Özürlü personelin de işten çıkarılması mümkün hale gelecek. Ancak bunlara yapılacak tazminat, normalin iki katı olacak.
ÖİB'nin İstanbul temsilciliği kapatılarak, buradaki kadro merkeze alınacak. Türk Telekom'da özelleştirme sonrası kamu payı yüzde 50'nin altına düştükten sonra, gerekli memur statüsündeki personel 6 ay ücretsiz izinli sayılacak. Maaşları Türk Telekom ödeyecek.
Özelleştirilecek kuruluşlarda istihdam fazlası memurlarla, sözleşmeli statüdeki yöneticiler, başka kamu kurumlarına nakledilmek üzere 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek.
GAP kurtuldu
ÖİB'ye, özelleştirilecek kuruluşların arazilerinde imar planı yapma yetkisi veriliyor. Öte yandan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, GAP İdaresi'nin kapatılmasına dair hüküm, Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Yasa tasarısından çıkartıldı.