Özürlü memur alımı için yaş sınırı kalktı

Özürlü istihdamının artırılması amacıyla özürlülere ayrılan memur kadrolarında üst yaş sınırı uygulaması kaldırıldı. Başbakanlığın genelgesine göre kamu kurumlarında...

ANKARA - Özürlü istihdamının artırılması amacıyla özürlülere ayrılan memur kadrolarında üst yaş sınırı uygulaması kaldırıldı. Başbakanlığın genelgesine göre kamu kurumlarında, döner sermayeli kuruluşlarda, yasayla kurulan fon ve kefalet sandıklarında, il özel idareleri ve belediyelerde, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birliklerle bunlara bağlı müesseselerde, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarla Devlet Memurları Yasası'na göre devlet memuru istihdam eden diğer kuruluşlardan ilgili mevzuatında özel hüküm bulunmayanlarda, özürlü alımı amacıyla tahsis edilecek memur kadroları için üst yaş sınırı belirlenemeyecek. Genelgede ayrıca, özürlü personel çalıştırılması konusunda duyarlı olunması da istendi.