Pahalı hastaneye otel ücreti

Yeni Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında pahalı hastanelerde tedavi gören hastalar, 'otelcilik ücreti' adı altında fiyat farkı ödeyecek.

ANKARA - Yeni Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında pahalı hastanelerde tedavi gören hastalar, 'otelcilik ücreti' adı altında fiyat farkı ödeyecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda üç haftadan beri görüşmeleri devam eden 122 maddelik yasa tasarısının dün de 22 maddesi görüşülerek kabul edildi. Böylece tasarının tartışmalı önemli düzenlemelerinin de yer aldığı 82 maddesi kabul edilmiş oldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün gerçekleştirilen görüşmelerde genel sağlık sigortasına ilişkin maddelerin bir bölümü ele alındı. Komisyon tarafından kabul edilen maddeler arasında, sigortalılardan hangi durumda katkı payı alınacağını düzenleyen maddeler yer alıyor. Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için hastalardan 2 YTL katkı payı alınacak.
Yüzde 20 katkı payı
Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için de belli ölçütler içinde kişilerin prime esas kazançlarının yüzde 10'u ile yüzde 20'si arasında katkı payı alınacak. Ancak, aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için katılım payı alınmayacak. Sözleşmeli hastaneler sigortalılardan otelcilik hizmetleri ile belli bir öğretim üyesi tercihinde bulunulduğu takdirde buna ilişkin fark ödemesi talebinde bulunabilecekler. Bu şekilde talep edilecek toplam miktar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her yıl belirleyeceği yatak ve öğretim üyesi tedavi bedelinin iki katını aşamayacak.