Para cezasını erken ödeyene indirim

Kabahatleri nedeniyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından idari para cezasına çarptırılanlar...

ANKARA - Kabahatleri nedeniyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından idari para cezasına çarptırılanlar, söz konusu cezayı, yasa yoluna başvurmadan önce öderlerse yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Maliye Bakanlığı, bu yıl haziran ayında yürürlüğe giren Kabahatler Yasası'nın bazı maddelerinin uygulama esaslarını bir tebliğle belirledi.
İdari para cezalarına karşı yasa yoluna başvurma (itiraz etme) süresinin idari yaptırım kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, mahkemeler tarafından verilen idari yaptırım kararlarında ise kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün olduğu belirtilen tebliğde, peşin ödeme indiriminin, kamu alacağının yasal ödeme süresi geçtikten sonra yapılan ödemelere uygulanmayacağı da belirtildi.