Parasız belediyelere altyapı desteği

Parası olmayan belediyelerin İller Bankası'nca hazırlanıp, DPT tarafından yıllık yatırım programına alınan kentsel altyapı işleri için Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılacak.

ANKARA - Parası olmayan belediyelerin İller Bankası'nca hazırlanıp, DPT tarafından yıllık yatırım programına alınan kentsel altyapı işleri için Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılacak.
Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, mali kaynağı yetersiz belediyelerin sözkonusu kurumlarca yatırım programına alınan, harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından Bayındırlık Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğin kullanılmasına
ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, belediyelerin harita ve imar planı yapımı, içmesuyu ve atıksu şebeke ve arıtması, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri her türlü altyapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasıyla yapımına kaynak ayrılacak.
'Kimler alabilecek?'
Ödenekten yararlanacak projelerin ön değerlendirmesinde son nüfus sayımına göre nüfusu 100 bin ve altında olan belediyelerin proje ve yapım işlerinde, uygulama veya kesin projeleri bankaca uygun bulunan belediyelerin talepleri değerlendirmeye alınacak. Ancak yatırım maliyetinin belediyesince sağlanması gereken finansmanı karşılamayan belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınmayacak. Aynı anda birden fazla altyapı yapım talebinden biri kabul edilecek. Son 3 yılda benzer projeler için ulusal veya uluslararası hibe programından yararlanan belediyeler ödenek alamayacak.
Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu gibi altyapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlığında; proje bedelinin yüzde 75'i oranında katkı sağlanacak. Nüfusu 20 bin ve altındaki belediyelere yatırım maliyetinin yüzde 75'ine, 20 bin ile 100 bin arasındakilere ise yüzde 50'ye kadar katkı sağlanacak. Ödenekten katkı sağlanan işlerin ihalesi, İller Bankası'nca yapılacak.