Parçalı sosyal güvenliğe son

Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplayan yasa tasarısı TBMM'den geçti. CHP'nin protesto ettiği düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısında birleşti.

ANKARA - SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, 'Sosyal Güvenlik Kurumu' (SGK) adıyla tek çatı altında birleştirildi. IMF'nin ikinci gözden geçirme için önkoşul olarak gösterdiği sosyal güvenlik paketinin ilk yasa tasarısı olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu tasarısı dün TBMM Genel Kurulu'nda jet hızıyla kabul edildi. Yasanın, muhalefetin konuşmasını kısıtlamak amacıyla 'temel yasa' olarak görüşülmesini protesto eden CHP görüşmelere katılmazken, muhalefet sıralarında sadece Anavatan ve DYP'liler yer aldı.
Kabul edilen yasa, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın tasfiye edilerek yeni kurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu altında birleştirilmesini düzenliyor. SGK'nın faaliyete geçmesiyle işçi, memur ve esnafın tüm sosyal güvenlik işlemleri bu kurum tarafından yürütülecek. Emeklilik ve sağlık ile işsizlik sigortası primleri SGK tarafından toplanacak.
Taşınmazlar satılacak
Yasa, SGK'nın yurt sathında mümkün olan en yaygın şekilde örgütlenerek, yurttaşların kuruma kolayca ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun için, il müdürlüklerinin yanı sıra, il ve ilçelerde nüfus, sigortalı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve diğer kriterler dikkate alınarak sosyal güvenlik merkezleri kurulacak.
SGK'nın yatırım amacıyla arsa, bina alması yasaklanıyor. Kurum sadece hizmetlerini yürütmek için gerektiği kadar bina sahibi olabilecek. Kurumun mevcut binaları için kira ücretleri her yıl en az yeniden değerleme oranında artırılacak. Kuruma yapılacak bina, arsa, arazi bağışları her türlü vergiden muaf tutulacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın mevcut taşınmazları ise satılmak üzere bir yıl içinde Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Satış gelirleri SGK'ya aktarılacak.
Yeni sistemde sosyal güvenlik kurumlarının sağlık ve emeklilik primleri ayrı ayrı toplanacak ve ayrı ayrı nemalandırılacak.
Yoksulun primi bütçeden
Kurumun yoksul kişiler için yapacağı prim ödemeleri, bütçeden karşılanacak. Yoksulun kim olduğu ise, sosyal güvenlik paketinin diğer yasa tasarısında düzenleniyor. Kurum giderlerini artıracak yasal düzenlemelerin getireceği yükün de bütçeden finanse edilmesi zorunlu olacak.
Emeklilik fonu, sağlık fonu ve primsiz ödemelere ilişkin fon hiçbir şekilde birleştirilemeyecek ve fonlar arasında kaynak aktarılamayacak. SGK'nın yönetim giderleri de, yıllık toplam gelirinin yüzde 5'i ile sınırlanacak.
Kadrolar SGK'ya geçiyor
Sosyal Güvenlik Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın merkez ve taşra teşkilatı kadroları, araç, gereç ve binalarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın SGK'ya devredilecek.
Yeni kurulacak SGK'nın merkez ve taşra teşkilatı ile kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde yeni yasaya uygun hale getirilecek. Üç yıllık sürenin yeterli olmaması halinde bu süre Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl daha uzatılabilecek. Mevcut kurumlarda çalışan personel sayısı, SGK'ya tahsis edilen kadro sayısından fazla olduğu için, birleşme süresi içerisinde boşalan kadrolara hiç bir şekilde atama yapılamayacak.
Personel fazlalığı özellikle mevcut üç kurumun merkez teşkilatındaki çalışanları etkileyecek. Yeni kurumda merkez teşkilatına atanamayanlar şu an bağlı bulundukları Çalışma veya Maliye Bakanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanabilecek.
'Açık 50 milyar YTL olur'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, sosyal güvenlik reformu yapılamazsa şu anda 25 milyar YTL düzeyinde olan sosyal güvenlik sisteminin açığının 50 milyar YTL'ye kadar çıkacağını ileri sürdü.
Bakan Başesgioğlu, "Sosyal Güvenlik Yasası hükümetin kendi siyasi argümanı değildir. 72-73 milyon vatandaş adına yapmaktan onur ve şeref duyduğumuz önemli bir sosyal reformdur" diye konuştu.KESK Meclis'e yürüdü
KESK'e üye memurlar dün, TBMM'ye yürüyerek 'Sosyal Güvenlik Yasası'nı protesto etti.
FOTOĞRAF: HAMZA ŞAHİN / AA


TBMM'de görüşülen sosyal güvenlik reformuna karşı çıkan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) üye memurlar, dün Meclis'e yürüdü. Memurlar, milletvekillerini yasaya 'hayır' demeye çağırdı.
KESK üyesi memurlar, Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nı protesto etmek amacıyla dün Milli Müdafaa Caddesi üzerindeki Emekli Sandığı önünde toplandı. Yasanın görüşüldüğü TBMM'ye yürümek isteyen protestocu memurlar, karşılarında yine polisi buldu. Polis, KESK'lilerin, yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine polisle memurlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Yapılan pazarlıkların ardından, memurlar kaldırımdan yürümeye razı olunca polis, barikatı kaldırdı. 'Bu yasa Meclis'ten geçmeyecek' ve 'GSS sağlığa zararlıdır' sloganları atan memurlar TBMM'nin Dikmen kapısına kadar yürüdüler.
Burada bir açıklama yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Cemal Yıldırım, ülke genelinde yaptıkları referandumda 2 milyon 253 bin kişinin yasaya 'Hayır' dediğini anımsattı. "Halk parasız sağlık ve güvenceli çalışma istiyor. Halk bu yasaya 'Hayır' diyor" diyen Yıldırım, milletvekillerinden de yasaya 'Hayır' demelerini istedi. Sosyal güvenlik paketine Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç da tepki gösterdi. Kılıç, tasarının Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığını belirterek, bu reformun iktidarın ömrünü kısaltacağını savundu. Kılıç, "Toplumun sigortasını attırmadan adım atılmalı" dedi.
TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kudatgobilik de reformun bütün eksikliklerine karşın eskisine göre çok daha iyi bir sistem getirdiğini belirtirken, bakan Murat Başesgioğlu'na, "Yasayı yanlış çıkarır ve zamanını da yanlış koyarsanız geri teper" uyarısında bulundu.