Partilere de stopaj geliyor

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, vergi muafiyetleri nedeniyle daha önceki yıllarda kazandıkları mevduat faizlerinden stopaj yapılmayan dernek, vakıflar, oda, borsa, meslek örgütleri ve...

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, vergi muafiyetleri nedeniyle daha önceki yıllarda kazandıkları mevduat faizlerinden stopaj yapılmayan dernek, vakıflar, oda, borsa, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşlarıyla, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıklarının mevduat faizi gelirlerinden de yüzde 15 oranında stopaj yapılacağını açıkladı.
Yeni sirküler açıklandı
Maliye Bakanı Unakıtan imzasıyla yayımlanan Gelir Vergisi Sirkülerinde, 2005 yılında açılan ve vadesi bu yıl dolacak olan mevduat hesaplarının faizleri, kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kâr payları ve repo gelirleri üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatına ilişkin uygulamaya açıklık getirildi.
Sirkülerde gerek vergi gerekse kendi özel yasalarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulan kurum ve kuruluşların elde ettiği mevduat faizi, kâr payı ve repo gelirleri üzerinden de yüzde 15 oranında tevkifat yapılacağı belirtildi. Aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının elde ettiği faiz gelirlerinden de tevkifat yapılacağı kaydedildi.
Şimdiye kadarki uyulamada yasayla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu yararına çalışan derneklerle, odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıklarının elde ettiği mevduat faizlerinden stopaj yapılmıyordu.
Söz konusu yeni Gelir Vergisi Sirkülerinde, menkul sermaye gelirlerinin elde edilmesinin tahsil esasına bağlı olduğu vurgulanarak, mevduat faizi, kâr payı ve repo gelirleri üzerinden 1 Ocak 2006'dan itibaren bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından yüzde 15 oranında vergi kesileceği belirtildi. Söz konusu hesapların açılış tarihinin 2005 yılı olması veya 2005 yılında vadesinin yenilenmiş bulunmasının durumu değiştirmeyeceği ifade edildi.
Geçen yıl, bir yıla kadar vadeli döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve ÖFK'lardaki döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yüzde 24, 1 yıl ve daha uzun vadelilerden ise yüzde 18 oranında stopaj yapılıyordu.
Vergiyi vade belirliyordu
YTL cinsinden mevduat hesaplarında ise stopaj oranı vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18, 6 aya kadar vadeliler için yüzde 16, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 ve bir yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda da yüzde 7 oranında vergi uygulanıyordu.
Yüzde 15 oranındaki stopajın 2005 yılında açılan hesaplar için de geçerli sayılması, geçen yıl açılıp vadesi bu yıl dolacak olan kısa vadeli mevduat hesaplarının yükünü azaltıp, uzun vadeli mevduatın yükünü ise artırdı.