Patronların Facebook casusluğu çalışanları tedirgin etmeye başladı

Patronların Facebook casusluğu çalışanları tedirgin etmeye başladı
Patronların Facebook casusluğu çalışanları tedirgin etmeye başladı

Facebook, MySpace, Bebo ve Friends Reunited gibi sosyal ağ siteleri, çalışanlar kadarpatronlar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor.

Manpower'ın araştırmasına göre, bir işverenin, çalışanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sosyal ağ sitelerini kullanması rahatsızlık yaratıyor. Haklarının çiğnendiğini hissedeceklerini söyleyen çalışanların oranı yüzde 43

İSTANBUL - Çalışma dünyası hızlı bir şekilde değişiyor. Globalleşme, artan rekabet, yaşlanan işgücü ve esnek çalışmadaki artış sıklıkla sayılan değişim örneklerinden bazıları. Ancak internetin gelişimi ve Facebook, MySpace, Bebo ve Friends Reunited gibi sosyal ağ sitelerinin büyük çapta yükselişiyle yeni zorluklar ve imkanlar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, internetteki mevcut kişisel bilginin miktarı ve bu bilgilerin işverenler ve işçiler tarafından ne şekilde kullanılacağına dair kaygılar da artıyor. 

35 yaş altında popüler
Manpower’ın ‘Sanal Çalışma Dünyası’ raporu sosyal ağ sitelerinin mevcut popülerliğini, çalışma dünyasında kullanımlarını ve etkilerini araştırıyor. Aynı zamanda teknolojinin sanal çalışma dünyasına katkı ve etkisi hakkındaki görüşleri değerlendiriliyor.
Rapor, Manpower adına GfK NOP tarafından bin yetişkinle yapılan araştırmaya dayanıyor.
Araştırma ortaya çıkarıyor ki, Facebook ve Friends Reunited gibi soysal ağ siteleri en çok otuz beş yaş altı grupta popüler: 16-24 yaş grubunun yüzde 74’ü, 25-34 yaş grubunun yüzde 40’ı bu siteleri kullanıyor. Her ne kadar sosyal ağ sitelerinin kullanımı sadece daha genç yaştaki kişilere özgü olmasa da, 35-44 yaşındakilerin (yüzde 19) ve 45-54 yaşındakilerin (yüzde 21) beşte biri soysal ağ sitelerinden yararlanıyor.

Arkadaşlık için isteniyor
Sosyal ağ sitelerini kullanan kişilerin çoğunluğu bu siteleri kişisel amaçlarla kullanıyor. Araştırma kullanıcıların yüzde 83’ünün sosyal ağ sitelerini arkadaşları veya meslektaşlarıyla temas halinde kalmak için kullandıklarını söylüyor. Ancak önemli sayıda insanın bu siteleri işle ilgili amaçlar için kullandığını görüyoruz: yüzde 17 siteleri potansiyel işverenleri araştırmak için, yüzde 10 ağ oluşturma ve yeni iş sahaları yaratmak için ve yüzde 17 diğer işle ilgili sebepler için kullanıyor.
Sosyal ağ siteleri ve internet zengin bir bilgi kaynağı sağlayabiliyor. Kişiler, şahsi bilgilere işverenlerce ulaşılabildiğinin giderek daha çok farkına varıyor.

Yüzde 33’ü gamsız
Bu durum ortada çekişmeli bir durum olduğunu kanıtlıyor zira anket, katılımcıların neredeyse yarısının (yüzde 43) bir işverenin kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için sosyal ağ sitelerini kullanması halinde haklarının çiğnendiğini hissedeceklerini ortaya çıkarıyor. 45-54 yaş grubunun bu görüşte olması büyük olasılık dahilindeyken (51yüzde ) 16-24 yaş grubu en düşük olasılıkta (yüzde 24). Buna rağmen ankete katılanların yüzde 33’ü bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceğini, aslında işverenlerin sosyal ağ sitelerini kullanarak kendileri hakkında araştırma yapmasının mantıklı olduğunu düşünüyorlar.
Ankete katılanların sadece yüzde 10’u potansiyel işverenler kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını görürse mahcup olacaklarını belirtmişler. Ankete katılanların yüzde 33’ü işverenlerin potansiyel çalışanları interneti kullanarak araştırmalarının sorun olmayacağı hususunda mutabıkken, yüzde 35’i işverenlerin bunu yapmasını etik buluyor. Her ne kadar bazıları internet kullanılarak kişisel bilgilerine erişilebileceğini kabul etse de diğerleri kişisel profillerini online olarak kısıtlamaya başlamışlardır. Ankete katılan 10 kişiden 4’ü (yüzde  40) kişisel profillerine erişimi kısıtlama girişiminde bulunmuşlardır. Sonuçlar kişilerin yüzde 30’unun bu durumun kendilerini kaygılandırmadığını ve ayrıca yüzde 30’un da daha önce bu konu hakkında düşünmediklerini gösteriyor.

Çalışmalar değişti
Teknolojideki ilerlemeler çalışma biçimimizi değiştiriyor, örneğin şirketler adaylar ile mülakat için artan bir şekilde sanal yöntemler kullanıyorlar. Ancak herkes online olarak ya da diğer sanal yollarla mülakata girmekten hoşnut değil. Gerçekte yüzde 64’ü yüz yüze mülakatları tercih ediyor.
Tüm yaş gruplarında, yüksek oranda sanal mülakat fikrine karşı cevaplar verilmiştir; buna rağmen şaşırtıcı bir şekilde 35-44 yaşındakilerin neredeyse yarısı (yüzde 47) sanal mülakata alınmak konusunda isteklidirler.
Artan bir şekilde sanal çalışma dünyasına doğru ilerlemekteyken, anket önümüzdeki 10 yıl içinde kişilerin işyerlerinde de değişiklikler beklediklerini ortaya koyuyor. 

Kişisel bilgilere erişim
Sonuçlar katılımcıların yüzde 87’sinin, teknolojinin insanların çalışma şekilleri üzerinde daha büyük bir rol oynayacağını düşündüklerini gösteriyor.
Ankete katılanların yüzde 85’i telefon/internet aracılığıyla daha fazla toplantı yapılacağını; yüzde 81’i, kişilerin daha düzenli bir şekilde evden çalışacaklarını; yüzde 78’i, şirketlerin kişisel bilgilere internet üzerinden ulaşabilecek olmaları kaygısıyla kişilerin internette mevcut kişisel bilgilerini sınırlandıracaklarını ve yüzde 65’i daha fazla iş görüşmesinin internet üzerinden yürütüleceğini düşünüyor. Yani internet iş hayatının vazgeçilmezi. (Radikal)

Bu siteler iş hayatını şekillendiriyor
Manpower’a göre, Facebook, Bebo, MySpace ve Friends Reunited gibi sosyal ağ sitelerindeki hızlı büyüme ve online sanal topluluk Second Life’ın ortaya çıkışı, bireylere birbirleriyle iletişime geçmek için yeni yollar sağladı. Değerlendirme şöyle: “Kişiler bu yeni teknolojiyi özel hayatlarında benimsedikçe, bazıları aynı zamanda işverenlerinin de kendileriyle bu yolla iletişime geçmelerini bekleyecek, örneğin online görüşmeler yaparak. Bu imkanlar işyerinde sadece yeni iletişim kanalları açmakla kalmayacak aynı zamanda işverenler için zaman tasarrufu sağlayacak değerli çözümler sağlayabilecektir. Kişilerin yeni teknolojileri benimsemesi ve yeni iletişim kanallarını iş amacıyla kullanmaları umut verici. Çalışma dünyası sürekli olarak değiştiği için çalışanların da teknolojik ilerlemelere ayak uydurmaları önemlidir. Çalışanlar sürekli olarak öğrenmeye ve eğitilmeye ihtiyaç duymaktadırlar zira bu durum sadece istihdam edilebilirliklerini artırmayacak ayrıca iletişim kanallarını genişletmelerine de yol açacaktır. Sosyal ağ sitelerinin ve internetin popülerliği arttıkça, ne kadar insanın kişisel bilgilerini sınırlandırdıklarını veya işverenlerin bu bilgilere erişimini kabul edilir veya belki de faydalı bulduklarını görmek ilgi çekici olacaktır.”