Pişman ol cezadan kurtul

Rekabet Yasası'nda sekiz yıllık uygulama sonrasında değişikliğe gidiliyor. Bürokrasi azaltılıyor, rekabet ihlallerini ihbar edenlere 'pişmanlık' müessesesi getiriliyor.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Rekabet Yasası'nda sekiz yıllık uygulama sonrasında değişikliğe gidiliyor. Bürokrasi azaltılıyor, rekabet ihlallerini ihbar edenlere 'pişmanlık' müessesesi getiriliyor. Kurum, yeni yasa döneminde küçük ihlalleri değil ciddi sonuçlar doğuranları incelemeye alacak. Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa Parlak, Radikal'in sorularını yanıtlarken, AB ülkelerinin çoğundan daha ileri olan Rekabet Yasası'nda uygulama sonrasında zorlukları belirlediklerini, 'pratik, çabuk, etkili ve caydırıcı' özelliklerinin güçlendirilmesi için değişikliğe gideceklerini söyledi.
Hazırlanan yasa taslağının hükümete sunulacağını belirten Parlak, taslakta, soruşturma süreçlerinin daraltıldığını, 1.5 yılı bulan sürecin 9.5 aya indirileceğini kaydederken, "kararlar uzadıkça caydırıcı olamıyoruz" dedi. Parlak'ın verdiği bilgilere göre, taslak mevcut yasada yer almayan pişmanlık müessesinin rekabet hukukuna kazandırılmasını öngörüyor. Rekabeti engelleyen anlaşmanın tarafları, pişman olup Rekabet Kurumu'na başvurur, anlaşmanın ortaya çıkmasını sağlarlarsa, rekabeti ihlalden verilecek cezadan kurtulacak. Halen taraflardan biri pişman da olsa ceza veriliyor.
Bürokrasi azalacak
Soruşturma sürecinin daraltılmasının yanı sıra, bürokrasiyi azaltan bir dizi önlem de taslakta yer alıyor. Buna göre, işletmelere getirilen muafiyet ve menfi tespit başvuru zorunluluğu kaldırılıyor, ancak anlaşmalarda yasanın ihlali halinde cezai yaptırımların uygulanmasına devam edilecek.
Mevcut yasada rekabetin ihlali ile ilgili ihbarlar ve şikâyetlerin tamamı incelemeye alınıyor. Şikâyetlerin yarısının yasa kapsamında olmadığı tespitini yapan kurum, ihlalleri 'hissedilebilir ölçüde' olmaması halinde aldığı yetkiyle soruşturma açılmamasına karar verebilecek. Bu da kurumun ciddi ihlallere yönelmesini sağlayacak. Kurum, işletmelere soruşturma öncesi ihlal uyarısı yapabilecek ve ihlale yol açılmaması için yazılı taahhütname alabilecek. Taahhüte rağmen ihlal halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Yasadaki maktu cezalar nispi (oransal) hale getiriliyor. Asgari cezanın 11 milyar olduğunu belirten Parlak, bunun küçük işletmelerde ciroyu dahi aştığını, bu durmuun yasanın, 'cezaların cironun yüzde 10'unu aşmaması' hükmü ile çeliştiğini söyledi.