PPK: Temkinli duruş devam edecek

Merkez Bankası, bekleyişlerin orta vadeli hedeflerle henüz uyumlu olmaması ve uluslararası likidite koşullarına ilişkin belirsizliklerin tam olarak ortadan kalkamamasının para politikasında...

ANKARA - Merkez Bankası, bekleyişlerin orta vadeli hedeflerle henüz uyumlu olmaması ve uluslararası likidite koşullarına ilişkin belirsizliklerin tam olarak ortadan kalkamamasının para politikasında temkinli olma gereğini beraberinde getirdiğini ve bu nedenle de temkinli duruşunu devam ettireceğini açıkladı.
Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 24 Ağustos'ta gerçekleşen ve faiz oranlarını değiştirmediği toplantıda yapılan değerlendirmelerin özeti açıklandı.
Haziranda alınan tedbirlerin talep enflasyonu üzerindeki etkisinin, büyük oranda yıl sonuna doğru hissedilmeye başlanacağı ve 2007 yılının ilk yarısında belirginleşeceği vurgulandı.
'İyileşme görüldü'
Ağustos ayında orta vadeli enflasyon bekleyişlerindeki bozulmanın durduğunun, hatta sınırlı oranda iyileşme gözlendiğinin altı çizilen değerlendirmede, "PPK, önümüzdeki dönemde de bekleyişlerdeki gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edecek ve ekonomik birimlerin orta vadeli enflasyon tahminleri hedefe yakınsayana kadar temkinli duruşu elden bırakmayacaktır. Mali disiplin ve yapısal reformlardaki sürekliliğin, bekleyişlerin denetim altında tutulması açısından en az para politikası kadar önem taşıdığı unutulmamalıdır" denildi.