Prim affı Meclis'te

TBMM'de SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarına 60 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı getiren tasarı görüşmelerine devam ediliyor.

ANKARA - TBMM'de SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarına 60 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı getiren tasarı görüşmelerine devam ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda dün SSK'nın 4.6 milyar YTL, Bağ-Kur'un da 16.7 milyar YTL olmak üzere 21.3 milyar YTL'yi bulan prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarı ele alındı.
Tasarının kabul edilen maddelerine göre, Bağ-Kur'da tüm borçlar, SSK'da ise borç aslı 100 bin YTL ve altında olanlar için; borç asıllarına 1998 yılı sonuna kadar gecikme cezası, 1999 yılından başvuru tarihine kadar ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) (eski adıyla TEFE) oranı uygulanarak, ödenecek borç miktarı belirlenecek. Genel Kurul'da verilen bir önergeyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hükümetin karşı çıkmasına karşın AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin önergesi ile tasarıya eklenen hüküm ise çıkarıldı. Buna göre, Bağ-Kur'luların borcu hesaplanırken geçmişe yönelik ödemeleri gereken sağlık primine karşılık gelen tutar borç anaparasından düşmeyecek.