Prim affında 60 aylık vade

SSK'nın 4.6 milyar YTL, Bağ-Kur'un da 16.7 milyar YTL olmak üzere 21.3 milyar YTL'yi bulan prim alacaklarına 60 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı...

ANKARA - SSK'nın 4.6 milyar YTL, Bağ-Kur'un da 16.7 milyar YTL olmak üzere 21.3 milyar YTL'yi bulan prim alacaklarına 60 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı getiren yasa tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının Komisyon'da kabul edilen haline göre, Bağ-Kur'da tüm borçlar, SSK'da ise borç aslı 100 bin YTL ve altında olanlar için; borç asıllarına 1998 yılı sonuna kadar gecikme cezası, 1999 yılından başvuru tarihine kadar ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranı uygulanarak, ödenecek miktar belirlenecek. Bağ-Kur'luların borcu hesaplanırken, geçmişe yönelik ödemeleri gereken sağlık primine karşılık gelen tutar, o tarihte borçlu oldukları için sağlık hizmetlerinden yararlanamadıkları dikkate alınarak borç anaparasından düşülecek.
Başvuru süresi 2 ay
SSK'da 100 bin YTL'nin üzerinde borcu olan için, şirketin durumuna göre yüzde 10-30 arasında indirim yapılabilecek. Ödeme kolaylığından yararlanabilmek için, yasanın Resmi Gazete'de yayımından itibaren iki ay içinde başvuruda bulunulması gerekecek. Mükellefler borçlarını peşin ödeyebilecekleri gibi 60 aya kadar taksitlendirebilecekler. Hesaplama sonucu bulunan borç rakamına, 12 aya kadar vadede yüzde 5, 12-24 ay arası vadede yüzde 6, 24 ayı aşan vadede ise yüzde 7 faiz uygulanacak. Tasarı, Bağ-Kur'a kayıtlı olduğu halde bugüne kadar hiç prim ödememiş olanlara da, borç süresine göre 7.4 bin YTL ile 14.7 bin YTL arasında ödeme yaparak emekli olma hakkı sağlıyor. Görüşmelerin sonuna doğru AKP milletvekillerince çok sayıda önerge verilmesi Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu'nu sinirlendirdi. Başesgioğlu ve milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.